Menu

News Feed

camp
ATO read-more

มอบถุงของขวัญจำนวน 500 ถุง
500

ผู้นำคริสตจักรร่มเย็นนำถุงยังชีพ 500 ชุดให้บุคคลากรทำความสะอาด และดูแลสวนสาธารณะ เขตสวนหลวง โดยมี คุณสัจจะ และ ผอ.เขตสวนหลวงเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อ 1 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา

10003988 690313054379169 6287508302686861100 n

1655975 690313514379123 4324378492258354608 n

 

 
จัดถุงของขวัญจำนวน 500 ถุง
W01

เจ้าหน้าที่คริสตจักรร่มเย็น และอาสาสมัครจากกลุ่มสตรีคริสตจักรร่มเย็นร่วมกันจัดถุงของขวัญจำนวน 500 ถุง เพื่อมอบของขวัญให้ "บุคคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ" เขตสวนหลวง

W

W02

 
คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ
ch


คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ จ.ตราด อ.วีรชัย โกแวร์ อ.ปรีชา แสงคง และคุณมนตรี ศิริสมบูรณ์ ได้เยี่ยมคริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ อ.เมืองตราด เป็นคริสตจักรน้องใหม่ในพันธกิจร่มเย็น

พึ่งพาซึ่งกันและกัน

Category: บทความพิเศษ อ.วีรชัย โกแวร์

maxresdefault

มีผู้แบ่งความเจริญเติบโตและการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ออกเป็นสามระยะคือ 1. ระยะพึ่งพาผู้อื่น 2. ระยะพึ่งพาตนเอง 3. ระยะพึ่งพากันและกัน

Read more...

ความสุขจากการให้

Category: บทความพิเศษ อ.วีรชัย โกแวร์

GIVING

ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นจะมีการให้และการรับซึ่งกันและกัน เพราะชีวิตของเราผูกพันกับการให้และการรับในทุกมิติของชีวิต ทั้งการให้และการรับนำมาซึ่งความสุขความพึงพอใจ ความหิว ความอยากได้ หรือความปรารถนาอยากได้เป็นธรรมชาติ ถ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการและได้ไม่เพียงพอจะรู้สึกมีความกดดัน เขาจะดั้นด้นจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ เมื่อได้แล้วก็จะคลายความเครียด สบายใจ มีความพึงพอใจ แต่ละคนมีความต้องการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การยอมรับ ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ

Read more...

เรื่องของความรู้

Category: บทความพิเศษ อ.วีรชัย โกแวร์

The Knowledge

ความรู้กับปัญญาเป็นของคู่กัน ทำงานด้วยกัน ผู้มีความรู้แต่ขาดปัญญาเขาไม่อาจใช้ความรู้ให้ ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นเต็มขนาดได้ ส่วนปัญญาขาดความรู้ไม่ได้เพราะขาดอุปกรณ์ที่จะทำ ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สัมฤทธิ์ผลได้ ความรู้และความเข้าใจช่วยเราให้เข้าลึกสู่แก่นความจริงนำไปสู่การ กระทำที่ถูกต้องและดีงาม ชีวิตมนุษย์ต้องเข้ากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว ความรู้เดิมค่อยๆ ล้าสมัย ยิ่งนานวันเรายิ่งตระหนักชัดว่า อะไรที่เรารู้ขณะนี้มันน้อยนิด

Read more...

25.03.2015

Category: Word from Pastor

jeroboam

"แล้วพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโส ผู้ได้ปรนนิบัติซาโลมอนพระราชบิดาของพระองค์เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่..... แต่พระองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสถวายนั้นและไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์...1 พงศ์กษัตริย์ 12:6- 8"

Read more...

Bar banner

พันธกิจไทย

เปิดคริสตจักรบ้านร่มเย็นป่าห้า แม่จัน

Church paha03

เปิดคริสตจักรบ้านร่มเย็นป่าห้า แม่จัน เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา 

คริสตจักรเสรีภาพร่มเย็นฝาง

Church fang

การก่อคริสตจักรเสรีภาพร่มเย็นฝางรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณพระเจ้า

ประชุมตัวแทนภาคในพันธกิจร่มเย็น

Reader

พันธกิจร่มเย็น นำโดยศิษยาภิบาลอาวุโส ศจ.วีรชัย โกแวร์

พันธกิจโลก

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์

Aus01

อ.วีรชัย โกแวร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายของคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ 3-5 ตุลาคมที่ผ่านมา

สนับสนุนมอเตอร์ไซต์ "เนปาล"

Ajay and Basun on the new Motorcycle

"ข้ามไป...ฟากข้างโน้นสู่เนปาล ได้รุดหน้าไปตามพระบัญชาของพระเจ้า"

ข้ามฟากข้างโน้น...เนปาล

Nepal

ประมวลภาพ พันธกิจโลก สู่ประเทศเนปาล 27 กรกฎาคม 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์พันธกิจร่มเย็น

Alpha Romyen

หลักสูตรอัลฟ่า เดือนเมษายน

Philip
คริสตจักรร่มเย็นขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบหลักสูตรอัลฟ่า ฟิลิปปี และ คำเทศนาบนภูเขาทุกท่าน

เริ่มแล้ว! หลักสูตรอัลฟ่า

Alpha 2015

เริ่มแล้ว! หลักสูตรอัลฟ่า ชั้นเรียนฟิลิปปี และคำเทศนาบนภูเขา รอบปี 2015

Member club I

Member club

แบ่งปันโดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 08.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 18.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิญศิริ : 081-812-8358

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      05.30 - 06.30 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          05.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      05.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ ยกเว้นมีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษทางเราจะแจ้งให้ทราบ
เช่น อธิษฐาน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงเป็นต้น 

Go to top
+