Menu

News Feed

Sonday 14ATO read-more

คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ
ch


คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ จ.ตราด อ.วีรชัย โกแวร์ อ.ปรีชา แสงคง และคุณมนตรี ศิริสมบูรณ์ ได้เยี่ยมคริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ อ.เมืองตราด เป็นคริสตจักรน้องใหม่ในพันธกิจร่มเย็น

 
อาทิตย์ที 7 กันยายน 2014

นมัสการ อาทิตย์ที 7 กันยายน 2014 เทศนาโดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ วันที่เต็มด้วยพระพร มีผู้รับเชื่อ 10 คน

 
คำพยานของน้องนัด-ธริษกร สราญรมย์
alt=

 

1.ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ให้หนูมีชีวิตรอดมาได้  ด้วยความช่วยเหลือของแม่

20.09.2014

Category: Word from Pastor

Keep the Courage

"ข้าพเจ้ามาดมั่นและมุ่งหวังไว้...เพื่อบัดนี้พระคริสต์จะได้รับเกียรติเพราะกายของข้าพเจ้า เหมือนที่เคยได้รับเสมอมา ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่หรือตายเพราะสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ต่อไป ก็หมายความว่าข้าพเจ้าจะทำงานอย่างเกิดผลฟิลิปปี 1:20-22"

Read more...

18.09.2014

Category: Word from Pastor

MarthaandMary

"สิ่งที่ต้องการนั้นมีสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปไม่ได้ ลูกา 10:42"

Read more...

17.09.2014

Category: Word from Pastor

jesus pray for food

"ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้. มัทธิว 6:11"

Read more...
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Bar banner

พันธกิจไทย

ประชุมตัวแทนภาคในพันธกิจร่มเย็น

Reader

พันธกิจร่มเย็น นำโดยศิษยาภิบาลอาวุโส ศจ.วีรชัย โกแวร์

คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ

ch

คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ จ.ตราด อ.วีรชัย โกแวร์ อ.ปรีชา แสงคง และคุณมนตรี ศิริสมบูรณ์ ได้เยี่ยมคริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ อ.เมืองตราด เป็นคริสตจักรน้องใหม่ในพันธกิจร่มเย็น

ค่ายพันธกิจร่มเย็น "เคลื่อนไปข้างหน้า"

camp2014

ศิษยาภิบาลและผู้นำจาก 85 คริสตจักรในพันธกิจร่มเย็น ร่วมสัมมนา ก้าวไปข้างหน้า มีสมาชิกค่าย 250 คน  วันที่่ 10-12 กรกฎาคม 2014 @ ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

พันธกิจโลก

ข้ามฟากข้างโน้น...เนปาล

Nepal ประมวลภาพ พันธกิจโลก สู่ประเทศเนปาล 27 กรกฎาคม 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์พันธกิจร่มเย็น

Wooden funiture in offices

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus posuere pharetra est, at scelerisque felis commodo nec. Nulla et quam in tortor porttitor fringilla.

Small desk, big ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus posuere pharetra est, at scelerisque felis commodo nec. Nulla et quam in tortor porttitor fringilla. Praesent id euismod nulla.

Alpha Romyen

หลักสูตรอัลฟ่า: ท่าทีกับศาสนาอื่น

Alpha aug

อ.ปรีชา แสงคง บรรยายบทเรียน 7 ประเด็นดัง

Every candy shop must be like this

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus posuere pharetra est, at scelerisque felis commodo nec. Nulla et quam in tortor porttitor fringilla. Praesent id euismod nulla.

Pizza addicted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus posuere pharetra est, at scelerisque felis commodo nec. Nulla et quam in tortor porttitor fringilla. Praesent id euismod nulla.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 08.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 18.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิญศิริ : 081-812-8358

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      05.30 - 06.30 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
ร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกัน    12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ               19.00 - 19.30 น.

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          05.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      05.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ ยกเว้นมีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษทางเราจะแจ้งให้ทราบ
เช่น อธิษฐาน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงเป็นต้น 

Go to top