Alpha

ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ? เกิดมา เรียน ทำงาน สร้างครอบครัว เกษียณ และจากไป

...ขอเชิญสมาชิก ผู้อยากมีพื้นฐานเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้อง และผู้สนใจความเชื่อคริสเตียน มาร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต และความเชื่อคริสเตียนผ่านอัลฟ่า #รับประกันความสนุกทุกรอบ...

 อัลฟ่า รอบวันเสาร์ 
เริ่มเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ เวลา 18:00-19:00 น.

 อัลฟ่า รอบวันอาทิตย์ 
เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น.

*ขอรับใบสมัครได้ที่ โต๊ะติดต่อสอบถาม / ร้านหนังสือเรเดียนท์ / ฝ่ายอภิบาล / ทีมงานอัลฟ่า คริสตจักรร่มเย็น

สำหรับผู้ที่ผ่านอัลฟ่า เชิญเข้าสู่หลักสูตรต่อไป - "ชีวิตที่มีคุณค่า - จากพระธรรมฟิลิปปี"
สอนโดย คุณวีระชัย อังศุภูิติพันธุ์ ชั้น 3 ห้อง 301 เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น.

หลักสูตร "การดำเนินชีวิตแบบพระเยซู - จากพระธรรมมัทธิว"
ชั้น 3 ห้อง 307 เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น. (เหมาะสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรชีวิตที่มีคุณค่า)

และหลักสูตร "หลักข้อเชื่อคริสเตียน"
สอนโดย อ.ปรีชา แสงคง ชั้น 1 ห้อง 101
เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น. (เหมาะสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการดำเนินชีวิตแบบพระเยซู)