Menu

หลักสูตร Alpha

Alpha

ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ? เกิดมา เรียน ทำงาน สร้างครอบครัว เกษียณ และจากไป

The Marriage Course3

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) บ้านคุณวันเพ็ญ ผู้นำหลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส หมู่บ้านวินด์มิลล์พาร์ค ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Alpha 2015

เริ่มแล้ว! หลักสูตรอัลฟ่า ชั้นเรียนฟิลิปปี และคำเทศนาบนภูเขา รอบปี 2015

Philip

คริสตจักรร่มเย็นขอแสดงความยินดีกับ

Alpha

เก็บตกความสนุกสนานในการฉลองจบอัลฟ่าคอร์ส รอบที่ผ่านมา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top