Menu

Breathe in

“วันคืนของข้าพระองค์ลับหายไปประหนึ่งควัน...เวลาของข้าพระองค์เป็นเหมือนเงาในยามเย็นข้าพเจ้าก็เหี่ยวเฉาไปดังต้นหญ้า” สดุดี 102:3 , 11

            คนเราถ้าทุกข์ใจก็หาทางระบายคลายความเครียด เหมือนคนเป็นฝีที่มีหนองและเจ็บปวด เมื่อไปผ่าเอาหนองออกความปวดก็หายไป มีคนมากมายที่มีความเจ็บปวดระบมอยู่ภายใน ทำให้วันและเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเหี่ยวเฉาเหมือนต้นหญ้าบนทะเลทราย

            "จิตใจของข้าพระองค์ห่อเหี่ยวและเฉาไปเหมือนต้นหญ้า" นี่คือขัอความที่ผู้เขียนสดุดีระบายออกมา เป็นการดีเมื่อเรากลัดกลุ้มใจ ให้เราออกไปหาที่สงบและระบายความในใจ พูดอะไรก็ได้ที่อยากจะพูด จะร้องไห้ออกมาดังๆ ก็ได้ หรือไม่ก็ไปหาใครสักคนหนึ่งที่เราสนิทสนมมากๆ เป็นเพื่อนแท้ หรือเป็นบุคคลที่เราเคารพมากๆ ขอพบท่านและระบายความทุกข์ในใจ การระบายความเจ็บปวดในใจดังกล่าวดีกว่าการเข้าหายากดประสาท หรือยากล่อมประสาทที่นำความหายนะตามมา

            ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทนี้ไม่ได้จบลงด้วยเสียงคร่ำครวญของความเจ็บปวด แต่จบลงด้วยการพบทางออก คือเขานำเรื่องทุกข์ใจ ปวดใจ อึดอัดใจ มาระบายกับพระเจ้าและเขาได้พบคำตอบจากพระเจ้า เขากล่าวว่า

"พระองค์จะตอบคำอธิษฐานของคนสิ้นไร้ไม้ตอก พระองค์จะไม่ทรงดูแคลนคำทูลวิงวอนพวกเขาเลยขอให้บันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อคนรุ่นหลัง   เพื่อคนที่เกิดมาจะได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" สดุดี 102:17,18

            วันนี้ถ้าผู้ใดมีความสุข มีความชื่นชมยินดี จงสรรเสริญพระเจ้าและถ้ามีคนทุกข์ใจมาระบายความทุกข์โปรดมีใจรับฟังแม้เราจะไม่เห็นด้วยขอให้เห็นใจ เรารับฟังเท่าที่เราจะรับพอไหว สำหรับผู้ที่มีความทุกข์ใจอย่าเข้าหายาเสพติด อย่าคิดสั้น พระเจ้ามีจริง   สถิตอยู่ทุกแห่งหน พระองค์ทราบทุกสิ่งและพระองค์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ จงร้องทูลและระบายต่อพระองค์ พระองค์จะฟังและช่วยกู้ชีวิตเรา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top