Menu

Dont be afraid

"แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์ไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์สถิตอยู่กับข้าพระองค์..." สดุดี 23:4

            ผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะวางแผนพาแกะของตนไปพบหญ้าเขียวสดเป็นอาหาร หลังจากฝูงแกะเล็มหญ้าที่ขึ้นใหม่ ผู้เลี้ยงจะพาฝูงแกะของตนไปหาแหล่งอาหารใหม่ เนื่องจากภูมิประเทศอิสราเอลเต็มไปด้วยถิ่น     ทุรกันดารและเต็มไปด้วยเนินเขา ฉะนั้นบางครั้งมีความจำเป็นที่ผู้เลี้ยงแกะจะต้องพาแกะผ่านเส้นทางอันตรายที่เรียกว่า "หุบเขา" เพราะมันเป็นที่อันตราย ดาวิดจึงเรียกมันว่า "หุบเขาเงาแห่งความตาย"    ดาวิดใคร่ครวญถึงตัวเองในฐานะเป็นแกะของพระเจ้าและเดินตามพระองค์ เขาจะต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายที่น่ากลัว แม้แต่ความตายได้แผ่เงาของมันขู่ที่จะเอาชีวิตของเขา มันเป็นเวลาที่จิตใจเต็มไปด้วยความมืดมิดและน่ากลัว แต่ดาวิดก็นึกขึ้นมาได้ว่า “เขาเองเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเพียงมนุษย์ ยังรู้จักรักแกะพอที่จะช่วยแกะให้ผ่านพ้นเหวแห่งมรณานี้ได้ แล้วพระองค์ผู้เลี้ยงเป็นพระเจ้า พระองค์จะทอดทิ้งหรือ?”

            ดาวิดได้เล่าประสบการณ์จริงของชีวิตขตนเองว่า ในการติดตามพระเจ้า บางครั้งต้องผ่านเส้นทางอันน่ากลัวอันตราย และเงามืดแห่งความตายแผ่ปกคลุมเหนือความรู้สึก แต่ดาวิดกล่าวว่า  "ข้าพเจ้าคลายความกลัว ความกังวลเพราะว่าพระองค์ทรงสถิตย์อยู่ด้วย" สิ่งที่น่าสังเกตคือตลอดเส้นทางเดิน ผู้เลี้ยงจะเดินนำหน้า แต่พอมาถึง "หุบเขาเงามัจจุราช" ผู้เลี้ยงถอยมาเดินอยู่เคียงข้าง เป็นการส่งสัญญาณบอกว่า “อย่ากลัวเลย” แม้จะต้องผ่านเส้นทางที่น่ากลัวพระองค์จะอยู่เป็นกำลังใจและคอยช่วย

            ผมเดินบนเส้นทางนี้หลายครั้ง ผมเผชิญความตายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกาย เผชิญวิกฤติในการทำงาน ฯลฯ ถ้าจะถามผมว่าในขณะที่เผชิญภัยเช่นนี้กลัวไหม คำตอบคือ “กลัวและกลัวมาก” แต่พระเจ้าให้ผมสัมผัสการทรงสถิตอยู่ด้วยนำความสงบและขจัดความกลัวออกไป

            ถ้าจะมีใครที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางหุบเขาอันน่ากลัว โปรดระลึกว่า พระองค์ผู้นำหน้าจะมาอยู่กับท่านและร่วมเดินทางจนกว่าจะพ้นเวลาอันตรายและจะนำท่านมาถึงทุ่งหญ้าใหม่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ “อย่ากลัวเลย แต่จงไว้ใจพระเจ้า”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top