Menu

my shepherd

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ให้นอนลงในทุ่งหหญ้าอันเขียวสด" สดุดี23:1-2

                   พระธรรมสดุดี บทที่ 23 ได้มีผู้นำไปทำเป็นเพลงร้องเกือบทุกภาษาในโลกก็ว่าได้ และยังนำ ไปเป็นบทสวด บทท่องจำ และนำไปเป็นข้อคิดเสริมสร้างพลังใจคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยนับเป็น พันปี พระธรรมบทนี้เขียนโดยดาวิด ผู้เป็นเด็กเลี้ยงแกะ และต่อมาได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหนือชนชาติอิสราเอล

                   ประสบการณ์ของดาวิดกับพระเจ้ามีความลึกซึ้ง เป็นประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่เรื่อง จินตนาการและได้นำมาถ่ายทอดให้เราได้อ่านกัน ชีวิตของผมได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุ 17 ปี และ ขณะนี้อยู่ในวัยชราชนแล้ว ชีวิตผมได้ผ่านหนาวผ่านร้อนมานานถึงแม้ว่าจะนำไปเทียบเคียง กับดาวิดไม่ได้ แต่ผมก็ได้เรียนรู้และรู้จักพระเจ้าองค์เดียวกัน   ผมมีความซาบซึ้งในพระเจ้าองค์นี้ พร้อมที่จะถ่ายถอดให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของผมอย่าง วิเศษอย่างไร ผมได้เรียนอะไรจากพระธรรมสดุดี บทที่ 23:1-2 นี้                                                                 

               ประการแรก เราเรียนจากดาวิดเป็นเพียงผู้นำแกะธรรมดาแต่กลับกลายเป็นผู้นำ ประเทศผู้ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ที่เขาไม่ได้เสนอตัวและอยู่นอกสายตา แต่พระเจ้ากลับเลือกเขา พระเจ้าสอนผมให้เรียนรู้ว่า ความดี ความสามารถที่อยู่ภายในเรา ถึงแม้คนไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็น ผู้ที่มีใจถ่อมลงพระเจ้าจะยกขึ้น แต่ผู้พยายามยกตนขึ้นจะถูกเหยียดลง ขออย่าท้อใจเมื่อคนมอง ข้ามสิ่งดีๆ ในตัวเรา ขอให้สัตย์ซื่อในหน้าที่ ทำดีที่สุด จะมีเวลาของท่านที่จะได้รับการยกย่อง เพราะ ความจริงใจและความเพียรของท่าน

                   ประการที่สอง ดาวิดเปรียบตัวเองเป็นเหมือนแกะที่เขาเลี้ยง และเรียกพระเจ้าว่า "พระเยโฮวาห์ ที่แปลว่า พระยาห์เวห์ผู้จัดเตรียม” ที่น่าสังเกตคือ ดาวิดพูดว่า “พระองค์เลี้ยงดู ข้าพเจ้า” เป็นปัจจุบันกาล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำ เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเลี้ยงดูลูก ของตนอย่างไม่คลาดสายตา และหาให้พอเพียงต่อความจำเป็นเสมอ ธรรมชาติของแกะ มันจะไม่นอนลงถ้ายังกินหญ้าไม่อิ่ม ดาวิดกำลังสื่อกับเราว่า พระเจ้าเอาใจใส่เลี้ยงดูตัวเขา ให้มีพอสำหรับชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับที่เขาดูแลแกะไม่ให้ขาดอาหารแม้แต่วันเดียว    

                   คริสเตียนเป็นเหมือนฝูงแกะในทุ่งหญ้าของพระเจ้า ตราบใดที่ติดตามพระเยซูอย่าง ใกล้ชิด ชีวิตเขาจะไม่ขัดสนสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ดาวิดกล่าวเป็นพยานว่า ตั้งแต่เป็น หนุ่มจนถึงวัยชราไม่เคยเห็นผู้ที่วางใจในพระเจ้าต้องขอทาน พระเยซูผู้เลี้ยงของเราตรัสว่า "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มีความตั้งใจที่จะ เดินในทางธรรม) และพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงให้"

                   กว่า 50 ปีที่ผมเดินกับพระเจ้า ผมได้ประสบการณ์กับการดูแล การเลี้ยงดูมีพอเพียง ตามอัตภาพ ผมขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ ได้ทำในสิ่งที่ทำอยู่ซึ่งไม่คู่ควรเลย ผมเคยเป็นเด็กเกเร มีความรู้น้อย ด้อยความสามารถเมื่อเปรียบกับผู้อื่น แต่กระนั้นพระเจ้ายัง เมตตาเรียกใช้ ทั้งสิ้นเป็นเพราะพระคุณพระเจ้า พระองค์ให้ผมได้นอนบนหญ้าอันเขียวสด คือชีวิตที่ไม่ต้องกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกิน เอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรมานุ่งห่ม ชีวิต จะยุติความอยากและความกระวนกระวายเมื่อให้พระเยซูเป็นผู้นำพาชีวิต เพราะ "พระองค์ คือผู้เลี้ยงที่ดี"

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.

Go to top