Menu

way to nowhere

               ผมเคยขับรถหลงทางหลายครั้งด้วยเหตุผลต่างๆ กัน บางครั้งผมหลงทางเพราะอยากลองทางใหม่ ดูว่าจะดีกว่าทางเดิมหรือไม่ แต่เมื่อเข้าไปแล้วหาทางออกไม่เจอ ชื่อถนนแต่ละถนนไม่รู้จักและไม่รู้ว่าจะออกไปทางเดิมได้อย่างไร บางครั้งหลงเพราะมีผู้แนะนำที่ไม่รู้จักทางจริง ฉะนั้นเมื่อเข้าไปปรากฏว่าไม่ใช่ที่ๆ จะไป บางครั้งหลงทางเพราะจำผิด หลงเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน ไม่ว่าจะหลงทางรูปใดส่งผลให้เสียเวลา เสียอารมณ์ เสียแรง และเสียทรัพย์ กว่าจะพบทางออกได้

             สภาพของผู้หลงทางชีวิต มีสภาพคล้ายๆ กันคือ ชีวิตของเขาเดินเข้าไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าในที่สุดจะจบลงอย่างไร จะเป็นการดีมากๆ ถ้าผู้หลงทางรู้ว่าตนเองกำลังหลงทางเพราะเขาจะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่างๆ จนกว่าจะทะลุออกมาได้ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่หลงเข้าไปในทางที่ผิด แต่ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองเดินผิดทาง เขาเดินทางไปไกลและลึกมากใกล้จุดจบที่น่ากลัว

 

            ทุกวันนี้คนเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือความสุข และอะไรคือความสนุก หลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความสนุกเพลิดเพลินกับแสง สี เสียง ความสนุกช่วยให้มีความรู้สึกดี ได้หัวเราะ ได้ลืมปัญหาต่างๆ คลายเครียด และคลายการเก็บกด เป็นเหมือนยาระงับปวด หลายคนติดอยู่กับความสนุกจากเกมส์ กีฬา สถานบันเทิง เพื่อคลายเครียด คลายความเก็บกดจนติดเหมือนคนกินยาแก้เครียดแก้ปวดจนติดเลิกไม่ได้ แต่ความสนุกไม่ใช่ความสุข

 

            ความบาปทุกชนิดขณะที่อยู่กับมัน ไม่ว่าเรื่องเพศ เรื่องการพนัน เรื่องคำพูดลักษณะสองแง่สองง่าม ขณะเมาอยู่ในวงเหล้า มันดูเหมือนเป็นเรื่องสนุก แต่มันคือตัวบั่นทอนความสุขของชีวิตตัวเองและครอบครัว

 

            ใครก็ตามที่หลงทางคิดว่าความสนุกคือความสุข เป็นบุคคลที่น่าสงสาร เพราะเขาจะติดมันเหมือนติดยาเสพติดชนิดถอนตัวไม่ขึ้น จนกว่าอุบัติเหตุชีวิตเกิดขึ้นเขาถึงรู้สึกตัวว่าเขาได้หลงทางหลงผิดไปแล้ว

 

            เวลานี้คุณเดินอยู่บนเส้นทางอะไร ถนนความสุขหรือถนนความสนุก สำหรับผมแล้วผมเดินบนเส้นทางที่พระเยซูคริสต์ทรงดำเนิน ผมมั่นใจปลายทางคือสุขนิรันดร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top