Menu

aa-friends

มิตร หรือ สหาย หรือ เพื่อน มีความหมายมากกว่า คำพูด คำเขียนใดๆ ความเป็นมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะในมิติการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่เข้าใจ เข้าถึงความหมายอันแท้จริง และประพฤติให้เป็นมิตรกับคนรอบข้างจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุข

ความสงบ และความเข้าใจ เนื่องจากความเป็นมิตรสร้างอิทธิพลมากมาย เช่น ช่วยผ่อนความตรึงเครียดในการเผชิญหน้ากับความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ดึงดูดความเห็นใจจากผู้ที่คบหาสมาคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในยามตกทุกข์ได้ยาก เล้าโลมใจในยามทุกข์ยาก ยอมเสียสละแม้ความสุขส่วนตัวเพื่อเห็นแก่ความเป็นมิตร ฯลฯ จึงมีบางคนเสแสร้งแกล้งทำเป็นมิตรด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้คนหลงเชื่อ คนเหล่านี้เขาแสดงความเป็นมิตรจากภายนอก มันเป็นเพียงหน้ากากหลอกให้คนตายใจ ด้วยท่าทางและคำพูด พูดดี อบอุ่น เสียสละเล็กๆ น้อยๆ จนทำให้เหยื่อตายใจ ภายหลังเขาจะดูดเอาทั้งหมดที่ตัวเรามีอยู่

            ความเป็นมิตรไม่สามารถเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียว มิตรภาพอันแท้จริงมาจากความใกล้ชิดสนิทสนม คบหาสมาคมกันนานพอสมควร มิตรภาพแบบรักแรกพบหรือที่เรียกว่า แบบสายฟ้าแลบ จะเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าความเป็นมิตรดังกล่าวเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียม ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีสติ ผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่ให้ ระแวง ใครต่อใครจนไม่คิดจะสร้างมิตรกับใคร แต่เพียงให้ ระวัง การคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นกฏธรรมชาติ แต่จะคบกับใครให้ใกล้ชิดจนเรารับรู้ว่า เขาคือเพื่อน หรือ มิตร จะต้องกระทำอย่างรอบคอบ เราจะต้องทำตัวให้เป็นมิตรกับทุกคน แต่จะรับใครเป็นมิตร และจะเป็นมิตรใกล้ชิดขนาดไหนเป็นเรื่องของเวลา และลักษณะปฏิสัมพันธ์ต่อกันว่าเป็นอย่างไร เมื่อใดเราได้มิตรแท้ในพระธรรมสุภาษิต กล่าวว่า “มิตรแท้ที่ใกล้ชิดดีกว่าญาติที่อยู่ไกล”

            ผมได้อ่านหนังสือเขียนโดย คุณนเรศร์  มหาคุณ พูดถึงทัศนคติแบบผู้ชนะ พูดถึงลักษณะมิตรแท้ไว้น่าสนใจ จึงขอนำมาลงให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ดังนี้ 

ลักษณะมิตรแท้ประกอบด้วย

  1.  มิตรผู้มีใจอุปการะ มิตรที่คอยช่วยเหลือเผื่อแผ่ค้ำจุน ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ยามเจ็บไข้แสดงความห่วงใย พร้อมเป็นที่พึ่งพาให้ความช่วยเหลือ
  2. มิตรผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ว่าจะยากดีมีจนยังจะมีใจต่อกัน เป็นมิตรที่เก็บความลับ ผู้ที่เอาความลับของผู้อื่นมาสนทนาไม่ใช่เป็นมิตรที่ดี
  3. มิตรผู้หวังดี แนะนำแต่สิ่งที่ดี มิตรที่ดีจะหมั่นเตือนสติในยามที่คิดไม่ดี ยับยั้งไม่สนับสนุนที่จะกระทำสิ่งผิด
  4. มิตรผู้เปี่ยมน้ำใจ คอยช่วยเหลือ โอบอุ้มความรู้สึก รับฟังปัญหา ความอึดอัดใจ

ขอให้แต่ละคนตั้งใจและปฏิบัติความเป็นมิตรที่ดี และระมัดระวังการคบมิตร ควรคบมิตรที่ดี     

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.

Go to top