Menu

honest

ประเทศไทยเรามีการปฏิวัติรัฐประหารนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย เหตุผลกล่าวอ้างการปฏิวัติทุกครั้งคือเพื่อขจัดคอร์รัปชั่น นั่นหมายถึงแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าหาตนเอง สิ่งที่น่าตกใจยิ่งคือเมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ปรากฎว่ามีคนส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ขอให้ช่วยทำให้ประเทศเจริญแล้วกัน

            ความซื่อสัตย์ถือว่าเป็นคุณธรรมสำคัญที่ต้องอยู่คู่ความเป็นมนุษย์ บุคคลใด ครอบครัวใด สังคมใด และประเทศใดละเมิด ละเลย ความซื่อสัตย์ที่นั่นจะต้องมีปัญหาและพบกับความเดือดร้อน

            ความหมายง่ายๆ ของความซื่อสัตย์ คือ เป็นคนตรง และเป็นคนจริง ฉะนั้นผู้ที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ตรงและจริง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง มีคำพูดเล่นๆ ว่าถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณจะต้องเป็นคน โกงไป-โกงมา ที่เขาพูดเช่นนั้นเพราะต้องการประชดคนที่ตรงไปตรงมาก้าวหน้าสู้คน โกงไป โกงมาไม่ได้

            สำหรับผู้ที่ไม่ยึดหลักคุณธรรมเป็นแก่นชีวิต เขาจะไม่สนใจว่า ความตรงไปตรงมาความภักดีต่อความจริง ความมั่นคงต่อสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญสำหรับเขาคือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ตำแหน่งหน้าที่ เงินทอง ความสะดวกสบาย ประชาชนธรรมดาอย่างผมในบางครั้งรู้สึกอึดอัดใจ กลุ่มใจ เพราะหลายครั้งต้องเผชิญกับเหตุการณ์การทำดี ทำถูกในสังคม ไม่ว่าติดต่อราชการ ทำธุรกิจมันยากลำบาก

            ความซื่อสัตย์ต้องเริ่มจากตัวเอง ถ้าคนเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น โกหกตัวเองบ่อยๆ ผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยๆ ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ตนเอง แต่ละคนจะต้องมีหลักปักแน่นยึดความถูกต้องเหนือผลประโยชน์แห่งตน

            ความซื่อสัตย์ที่สำคัญและมีผลต่อสังคมอย่างมากคือ ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ปัจจุบันเราพบว่าสถาบันครอบครัวอันเป็นหน่วยเล็กๆ ของสังคมแต่มีพลังสูงสุดกำลังเผชิญวิกฤติ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกำลังมีปัญหา ความแตกแยกและนำไปสู่การหย่าร้างทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลหลักประการหนึ่งซึ่งนำมาสู่การหย่าร้างคือ ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อกัน ตั้งแต่เรื่องเงิน ความไม่จริงใจต่อกัน ไม่พูดความจริงต่อกัน การคบชู้ การนอกใจ

            ผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์จะไม่เจริญไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม เพราะเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อพระเจ้า ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ผู้ไม่มีความซื่อสัตย์จะไม่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ตรงกันข้ามสำหรับคนซื่อสัตย์จะพบแต่ความเจริญและความสุขตลอดเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ เข้าในทำนองว่า  “คนซื่อกินไม่หมด คนคดกินไม่เหลือ”

           

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.

Go to top