Menu

GIVING

ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นจะมีการให้และการรับซึ่งกันและกัน เพราะชีวิตของเราผูกพันกับการให้และการรับในทุกมิติของชีวิต ทั้งการให้และการรับนำมาซึ่งความสุขความพึงพอใจ ความหิว ความอยากได้ หรือความปรารถนาอยากได้เป็นธรรมชาติ ถ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการและได้ไม่เพียงพอจะรู้สึกมีความกดดัน เขาจะดั้นด้นจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ เมื่อได้แล้วก็จะคลายความเครียด สบายใจ มีความพึงพอใจ แต่ละคนมีความต้องการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การยอมรับ ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ

แต่เราต้องแยก ความอยาก กับ ความต้องการ ออกจากกัน ความต้องการเป็นเรื่องของความจำเป็นต้องมี เมื่อได้รับแล้วก็จะมีความพึงพอใจ แต่ความอยากเป็นความต้องการไร้กรอบขอบเขต มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ความอยากอยู่คู่กับความละโมบ มีความอยากที่ไม่คำนึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร และได้มาเท่าไรก็ไม่พอ ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องเฝ้าดูตัวเองที่จะดูแลความต้องการให้อยู่ในความจำเป็น และควบคุมความอยากไม่ให้ครอบงำชีวิต

แต่การรับจะต้องมีการให้ การให้พื้นฐานมาจากการให้ตัวเอง เราต้องเรียนหนังสือ ต้องทำงานเพื่อที่จะได้สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ผู้ที่ขาดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตนเองจะทำให้เกิดความขาดแคลนในชีวิต และจะไม่มีอะไรจะให้ผู้อื่น

ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างนั้นเป็นธรรมชาติลักษณะบูรณาการ นั่นคือ ธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ มนุษย์ สัตว์ พืช ต้นไม้ ใบหญ้า ดำรงชีวิตอยู่ได้จากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพัง แต่ละชีวิตแต่ละสิ่งจะต้องให้ซึ่งกันและกัน จึงจะดำรงค์ชีวิตอยู่ได้ เมื่อใดก็ตามถ้าธรรมชาติแห่งการให้แก่กันและกันหยุดลง ความตาย ความหายนะก็จะอุบัติขึ้นทันที บางคนนอกจากจะไม่ให้แล้วยังทำลายให้เกิดความเสียหาย ขณะนี้ความสมดุลทางธรรมชาติกำลังถูกทำลาย บรรยากาศบนท้องฟ้ากำลังถูกทำลาย แม่น้ำลำคลองถูกทำลาย

ถึงเวลาที่เราต้องหันมา “ให้” เพื่อคืนความสุข ความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ฉะนั้นนอกจากจะให้แก่ตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว เราจะ ให้ผู้อื่น เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นได้ให้เรา ตัวเราเองต้องการความรู้ ความเข้าใจ กำลังใจ มิตรภาพ การอภัย ฯลฯ ผู้อื่นก็ต้องการเช่นกัน

ความต้องการในสังคมมีหลากหลาย มีคนมากมายขัดสนมีไม่พอหรือไม่มีเลย ขณะที่อีกคนหนึ่งมีมากจนเหลือเฟื่อ ถ้าเราเรียนรู้การแบ่งปันน้ำใจหรือสิ่งของ ช่องว่างความขาดแคลน ความอดอยาก ความเหลื่อมล้ำจะแคบลง

คริสตจักรคือสังคมแห่งการให้ เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้ ความสุขอันเกิดจากการให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการรับและไม่ต้องรอจนกว่าเรามีเหลือจึงจะให้ เราพร้อมจะให้แม้ไม่มีเหลือเฟือ การทำให้ผู้อื่นมีความสุขจะให้ความสุขแก่จิตใจเกินที่จะอธิบาย  “ไม่เชื่อลองทำดู”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top