Menu

Home - heaven on earth

เราคงได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีที่ไหนดีเหมือนบ้าน” บ้านตามความหมายนัยหนึ่งคือ อาคารที่อยู่อาศัย หรือ เรือน ทุกคนมีความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านของตนเอง ผู้ที่ไม่สามารถมีบ้านของตัวเองเขาต้องอาศัยบ้านเช่าไปพลางๆ ก่อนจนกว่าจะมีฐานซื้อบ้านได้ บ้านเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พักผ่อนหลับนอน และเป็นที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  ฉะนั้นคำว่า “บ้าน” จึงมีความหมายมากกว่าเป็นเพียงเรือน หรือ ที่อยู่อาศัย แต่เป็นที่ให้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และอบอุ่น

บ้านที่ให้ความสุข ความอบอุ่น และความมั่นคงไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรูหราเสมอไป หรือต้องได้บ้านเป็นของตนเองเสมอไป เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสถานภาพที่เราเป็น รู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะของตนเอง การใช้ชีวิตที่เกินฐานะนำความเครียด ความทุกข์มาสู่ตัวเองและครอบครัว

บ้านที่น่าอยู่คือ บ้านที่สมาชิกในครอบครัวมีเวลาพูดคุยกัน รับรู้รับฟังซึ่งกันและกัน ร่วมสามัคคีธรรม รับประทานอาหารร่วมกัน หลายคนนำเอาความเครียด นำเอางานที่คั่งค้างในที่ทำงานมาสร้างความเครียดในบ้าน สังคมของผู้ทำงานยุคนี้หลีกหนีไม่พ้นที่จำต้องนำงานจากที่ทำงานมาทำต่อที่บ้าน แต่ขอให้เป็นครั้งคราวไม่ใช่เป็นเรื่องประจำ เราไม่ควรนำเรื่องเครียดๆ นอกบ้านทำลายบรรยากาศความสงบความสุขที่ควรมีในบ้าน

ความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นภายในบ้าน ทำให้บ้านเป็นเหมือนสวรรค์บนดิน สวรรค์ในบ้านเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ แต่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนภายในครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างขึ้น ทุกวันนี้ความเป็นครอบครัวในบ้านกำลังมีปัญหา เนื่องด้วยนอกจากเรานำความเครียดจากภายนอกเข้าบ้านแล้ว สมาชิกในบ้านมีโลกส่วนตัวและเข้าไปในโลกส่วนตัวจนลืมบุคคลอื่น ไม่สนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ฉะนั้นเป็นการดีที่จะมีเวลาพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พูดคุยเล่าเรื่องสนุกๆ หรือเรื่องขำขัน สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม แทนเสียงทะเลาะและหน้าบึ้งต่อกัน

ถ้าภายในบ้านขาดความสุขแม้บ้านจะใหญ่หรูหรามากมายปานใด ก็ไม่ทำให้สมาชิกในบ้านอยากกลับบ้าน หลายบ้านภายในบ้านรุมร้อนดังไฟนรก

พี่น้องที่เป็นคริสเตียนเรามีสวรรค์อยู่ในอก ฉะนั้นบ้านคริสเตียนไม่ควรมีนรกในบ้าน ให้เราช่วยกันทำให้บ้านเราเป็นสวรรค์บนดิน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top