Menu

Happiness - calm

เมื่อไม่นานนี้ผมได้รับเชิญให้เป็นแขกร่วมวงเสวนาในรายการโทรทัศน์มีชื่อว่า  “มุมศรัทธา”  รายการนี้ได้เชิญผู้นำศาสนาต่างๆ มาแบ่งปันแง่คิดในเรื่องต่างๆ ตามทัศนะของแต่ละศาสนา  ผมเป็นตัวแทนคริสเตียนก็จะพูดในแง่ของคริสเตียน

เรื่องหนึ่งที่พูดกันในรายการดังกล่าวคือ  เรื่องความสงบกับความสุข  แต่ละศาสนามีมุมมองเรื่องความสุขกับความสงบที่น่าสนใจ  มีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง  แต่ที่เหมือนกันคือ  ความสุขและความสงบ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา  และศาสนามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ศาสนิกฃนของตนค้นพบความสุขและความสงบ

ผู้นำรายการถามผมว่า  ระหว่างความสุขและความสงบอย่างไหนมาก่อนมาหลัง  คำตอบของผมคือ “มาด้วยกัน  เพราะเป็นการยากที่คนเราจะมีความสุขถ้าใจไม่สงบ  ฉะนั้นเราจึงมักพูดรวมๆ กันว่า ความสงบสุข

สำหรับคริสเตียนเมื่อเราพูดถึงความสงบไม่ได้หมายถึง  สภาวะที่ปราศจากคลื่นรบกวน  แต่หมายถึงสภาพจิตใจที่มีพลังควบคุมภาวะไม่สงบภายนอกไม่ให้ส่งผลกระทบภายใน  ความสุขในนิยามของคริสเตียนไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นล้อมรอบตัวเรา  แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน

ปัจจัยภายนอกอาจสร้างความสนุกความบันเทิง  ความรื่นเริง  บางคนอาจใช้ยาเสพติด  ทั้งฉีด  ทั้งดม  ทั้งเสพเพื่อช่วยให้จิตใจมีความสงบสุข  ใช่ฤทธิ์ยาดังกล่าวอาจทำให้คนเราลืมเรื่องราวต่างๆ ชั่วขณะฤทธิ์ยาอาจกระตุ้นประสาททำให้เกิดอารมณ์ดีเหมือนมีความสุข  แต่มันไม่ใช่  เมื่อฤทธิ์ยาหมดไป  อุปกรณ์ให้ความเพลิดเพลินยุติลง  เขาก็จะกลับไปสู่โลกเดิม  แต่ยิ่งกลับนำความทุกข์เพิ่มพูนให้กับชีวิต  ความสนุกไม่ใช่ความสุข  ความสนุกอาจซื้อได้ด้วยเงิน  เงินซื้อความสะดวก  ความสบาย  ความรวดเร็ว  และบริการต่างๆ แต่นั่นไม่ใช่ความสงบสุข

พระเยซูคริสต์คือองค์สันติราช  เมื่อใดพระองค์ครองใจใคร  เขาจะพบกับความสงบสุขอย่างแท้จริง  ความสงบสุขที่ไม่ต้องอิงอยู่กับปัจจัยที่ตาเห็น  หูได้ยิน  กายอบอุ่น  ลิ้นได้สัมผัสรส  นี่คือความสงบสุขที่จิตใจโหยหา และจะพบได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top