Menu

Decent Life

ข่าวสร้างความสะเทือนใจขณะนี้คือ มีจำนวนคนพยายามปลิดชีพตนเองเพื่อหนีปัญหาหรือตัดปัญหาทวีมากขึ้น ผมเขียนเรื่องนี้ไม่มีเจตนาที่จะซ้ำเติมบุคคลใด ผมรู้สึกเห็นใจ ทุกข์ใจ และภาวนาขอให้ความคิดปลิดชีพตนเองหมดไปจากสังคม

         อะไรคือต้นเหตุของการฆ่าตัวตาย ผู้ปลิดชีพตนเองบางคนเขียนเหตุผลที่ทำไปเพราะอะไร แต่ก็มีอีกหลายคนเสียชีวิต โดยทิ้งปริศนาไว้ให้คิดและติดตาม ปัญหาหลักๆ ทั่วไปที่เราพอทราบคือ

  1. เรื่องของศักดิ์ศรี บางคนเคยมีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตา เคยมั่งมี ประสบความสำเร็จมากมาย แต่ต้องพบกับการล้มละลายอย่างฉับพลัน ทำใจไม่ได้ รู้สึกตนหมดคุณค่าในสังคม ไม่อาจรับสภาพตนเอง
  2. เรื่องความน้อยใจ  น้อยใจที่ความปรารถนาดี ความตั้งใจดีที่ทุ่มเทให้กับบุคคลที่ตนเคารพ บุคคลที่ตนหลงรัก แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ ถูกปฏิเสธ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางปฏิบัติ
  3. เรื่องผิดหวังในความรัก  รักเขาอย่างเต็มอก ทุ่มเททุกอย่าง แต่เขากลับไปรักคนอื่น ฆ่าตัวตายประชดชีวิต
  4. เป็นโรคซึมเศร้า จิตเศร้า รู้สึกหมดหวัง หมดอาลัยตายอยาก รู้สึกแพ้
  5. ความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ป่วยเรื้อรัง หรือกังวลกับปัญหาต่างๆ เป็นทุกข์ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  6. มีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับตนเอง เกิดมาจน ขี่เหร่ ถูกล้อเลียน
  7. เป็นอำนาจมืดที่มองไม่เห็น หาเหตุผลไม่ได้ มันมาจากมารซาตาน เพราะงานของมันคือเพื่อ ลัก ฆ่า และทำลาย

                 แท้จริงคงมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย แต่ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะปลิดชีพตนเองไม่ดีทั้งสิ้น เพราะนั่นไม่ใช่ทางแก้ปัญหา มันเป็นเพียงการตัดช่องน้อยแต่พอตัว แต่ในที่สุดปัญหาต้องตกอยู่กับผู้อื่น

                 ผมขอแนะนำเมื่อใดที่มีความรู้สึกท้อใจ รู้สึกไม่ดีต่อตนเอง จงอย่ากลัว อย่าอายที่จะเข้าหาเพื่อนสนิทที่เรารัก (เพื่อนดี) ไปพูดคุยและระบายให้เขาฟัง หรือไปหาผู้ให้คำปรึกษา จิตแพทย์ ถ้าท่านเป็นคริสเตียนควรนำเรื่องนี้พูดคุยกับ ศิษยาภิบาล

                 แต่เหนือสิ่งใดจงนำความหนักใจ ความทุกข์ใจ ความกลุ้มใจ ระบายต่อพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงรับฟังเสมอ พระเยซูตรัสว่า  “บรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”  มัทธิว 11:28

                 และอาจารย์เปาโลแนะนำเราว่า  “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ให้ความสุขภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดและจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์”  ฟีลิปปี :4-7

ชีวิตมีคุณค่า จงอย่า ฆ่าตัวเอง

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top