Menu

love-spells9

วันนี้แม้จะล่วงเลยวันวาเลนไทน์เล็กน้อย แต่กลิ่นไอวาเลนไทน์ยังอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่เรียกว่า “วาเลนไทน์” ในวันนี้ดอกกุหลาบสีแดงจะขายดีเพราะดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก สังคมชาวกรุงเทพฯรอวันนี้ที่จะไปจดทะเบียนสมรสและเลือกที่จะไปจดทะเบียนที่ อ.บางรัก พวกเขาถือเคล็ดว่าถ้าได้จดทะเบียนที่บางรัก ความรักจะสมหวัง ส่วนที่   อ.บางพลัด ไม่มีใครอยากไปเพราะกลัวแต่งงานแล้วจะมีอันเป็นไป ต้องพลัดพรากจากกัน

ความจริงแล้ววันวาเลนไทน์เริ่มต้นด้วยการจุดประกายเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์ ความรักที่อาบและปกคลุมด้วยความเมตตา ความกรุณาต่อกัน แต่ต่อมามันค่อยๆ เพี้ยนไป กลายเป็นเรื่องความรักที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องกามรมณ์ บางคนเรียกวันนี้ว่าเป็นวันเสียสาวด้วยซ้ำ เป็นที่น่าเสียดายที่คนหนุ่มสาวใช้วันวาเลนไทน์เป็นวันนัดพบ นัดเที่ยว นัดพลอดรักกัน ความหมายคำจำกัดความของความรักวันวาเลนน์ของพวกเขาถูกรวมจุดอยู่ที่ “กาม” ขาดสติยั้งคิดและสร้างปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง

ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติ การมีเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันเป็นเรื่องปกติ แต่การยอมให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดว่าเป็นความรักนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ การมีเพศสัมพันธ์เพียงจุดประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความกำหนัดเป็นความคิดที่ห่างไกลจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสร้าง

ไหนๆ ก็กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรัก ก็ขอให้กรอบความคิดของเรานั้นถูกต้องและให้เราใช้วันนี้กระตุ้นการแสดงความรักที่ควรเป็นต่อกันและกัน

ความรักแท้มีคุณค่าไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึก แต่คือวิถีชีวิตที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีน้ำใจต่อกัน เอื้ออาทรให้กัน เป็นมิตรกัน

เราคงไม่ปฏิเสธความจริงว่า เราอยู่ในยุคที่ความรักเยือกเย็นลงเรื่อยๆ ขณะที่ความรุนแรง การประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจทวีมากขึ้น คริสเตียนทราบดีว่า

พระเจ้าเป็นความรัก

พระบัญญัติของพระเจ้าสำหรับมนุษย์อยู่ที่คำเดียวคือ “รัก” รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ คนทั้งปวงจะรู้ว่าเราคือ สาวกของพระเยซูคริสต์ก็เมื่อเรารักซึ่งกันและกัน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ยังสอนอีกว่า ผู้ที่อ้างตนว่ารักพระเจ้าแต่ยังเกลียดพี่น้องของตน ผู้นั้นเป็นผู้มุสา

ให้เราแสดงความรักต่อกันด้วยการลดฐิถิมานะและให้หันมามองส่วนดีกันและกัน ให้อภัยกัน ยิ้มให้กัน ให้กำลังใจต่อกัน วันนี้ให้เราอ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-7

“ความรักย่อมอดทนนาน ความรักคือความเมตตา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด ความรักไม่ปีติยินดีในความชั่ว แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักปกป้องคุ้มครองเสมอ ไว้วางใจเสมอ มีความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอ”

            ขอให้ข้อความดังกล่าวเป็นจริงในชีวิตของเรา ผลก็คือ ตัวเรามีความสุขและคนอื่นๆ ก็มีความสุขด้วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top