Menu

holyspirit1

เราได้ทราบแล้วว่า พระวิญญาณทรงเนรมิตสร้างชีวิตใหม่ภายในกายเก่าของเรา  มีผลให้ลักษณะชีวิตเก่า  ชีวิตที่ถูกควบคุมโดยธรรมชาติบาปล่วงไปและชีวิตธรรมชาติใหม่เข้ามาแทนที่ ชีวิตใหม่ในกายเก่า   พบกับการต่อสู้กับนิสัยเดิม ค่านิยมเดิมที่เราเรียกว่า

ความใคร่ของตา ความใคร่ของเนื้อหนัง  และความทะเยอทะยานในลาภยศได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่มีค่านิยมแบบเนื้อหนังอีกแรงหนึ่งยิ่งทำให้ชีวิตใหม่  ที่พึ่งเกิดใหม่พบกับการต่อต้านอย่างมาก

ฉะนั้นพระวิญญาณผู้สร้างชีวิตใหม่จะช่วยเรา พระองค์จะประทับภายในใจเป็นผู้ช่วยเสริมกำลังและเป็นผู้นำเราผู้ที่ระแวดระวังชีวิต ผู้ที่มีความหวังตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้า ผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตใหม่ พระวิญญาณจะประทานกำลังแห่งพระคุณและพระองค์จะทรงนำหน้าเรา เพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ากำลังจะหมดแรงอย่าลืมร้องหาพระวิญาณ พระวิญญาณจะช่วยพัฒนาชีวิตตามแบบพระฉายาของพระเจ้า

ชีวิตตามแบบพระคริสต์ พระวิญญาณใช้พระคัมภีร์ให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ ใช้คริสตจักรเป็นที่หล่อหลอมใช้ผู้รับใช้ ทีมอภิบาลคอยช่วยดูแลชีวิต ด้วยการตักเตือนสั่งสอนให้กำลังใจ ฝึกและอบรมในทางธรรมเพื่อเราโตขึ้นในลักษณะของพระคริสต์เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

นอกจากพระวิญญาณจะสร้างและพัฒนาชีวิตตามแบบพระฉายของพระเยซูแล้ว พระวิญญาณยังช่วยให้เราทำภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราทำขณะดำรงค์ชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระเจ้ามอบพันธกิจแห่งการประกาศและสร้างสาวกให้คริสเตียนเป็นผู้ดำเนินการจนกว่า  พระเยซูจะเสด็จกลับมาการทำพันธกิจไม่ใช่งานง่าย  เป็นงานที่ไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อแต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานอากาศ เราต้องมีพลังที่เหนือพลังธรรมดา

              ฉะนั้นพระวิญญาณจะช่วยเรา เจิมเรา ให้ของประทานแก่เราให้มีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับพระเยซูมีในสมัยที่พระองค์ดำรงสภาพเป็นมนุษย์ขอบคุณองค์พระวิญญาณ ให้เราถ่อมใจ เชื่อฟังพระวิญญาณ อย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย ทุกวันต้องสนิทสนมสามมัคคีธรรมกับพระองค์ขอการเจิมจากพระองค์ทุกๆ วัน  "ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง (ของเนื้อหนัง)แต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณ ถึงภูเขาจะเลื่อนลอยไป  แต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณ"

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top