Menu

Amazing-Cross-of-Christian-God

ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของคริสตชน แต่เดิมทีเดียวมันเป็นเครื่องหมาย      อัปยศอดสู เพราะคือเครื่องประหารนักโทษร้ายแรง

แต่คริสเตียนมองเป็นเครื่องหมายอันมี เกียรติยศ   เป็นเครื่องหมายแห่งความภูมิใจ ทุกวันนี้มีคนมากมายห้อยไม้กางเขน มีทั้งคนเป็น คริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน    เขาใส่กางเขนเป็นเพียงเครื่องประดับแต่ไม่เข้าใจถึงความหมาย อันแท้จริง พระเยซูบนไม้กางเขนในสายตาพวกโรมพระเยซูเป็นนักโทษ ในสายตาของชาวยิว พระเยซูคือผู้หลอกลวงให้คนหลงผิดโดยยกตนเองมีความเท่าเทียมกับพระเจ้า สำหรับ คริสเตียนเราเห็นอะไรบนไม้กางเขนนั้น

              1.  เราเห็นโทษบาปมีความรุนแรง พระเยซูตายบนไม้กางเขนคือการชดใช้ หนี้บาปให้กับมนุษย์ บาปที่เราทำ กรรมที่เราต้องชดใช้มากขนาดไหนดูที่ความเจ็บปวด ความทรมานที่พระเยซู รับ พระองค์ยอมถูกตรึงก็เพื่อชดใช้หนี้บาปของเรา

              2.  เราเห็นความรักที่เกินความคิด พระองค์ผู้ไม่มีบาปต้องตายอย่างคนบาปหนาก็เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์ผู้ไม่มีบาป  ต้องบาปแทนเรา พระเจ้ารักเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่    ความรักนี้อัศจรรย์เกินความเข้าใจและเหนือคำบรรยาย

             3.  เราเห็นพระโลหิตวิเศษ บนไม้กางเขนนั้นเราเห็นพระโลหิตไหลรินตั้งแต่ศีรษะจรด พระบาทของพระองค์ นี่คือเลือดที่ไหลออกมาเพื่อปกป้องชีวิตให้พ้นจากความหายนะฝ่าย วิญญาณ    เหมือนเลือดลูกแกะสมัยที่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ในคืนวันนั้น ทูตแห่งความมรณาจะผ่านไปทุกบ้านในอียิปต์  รวมทั้งชุมชนของอิสราเอล ถ้าบ้านใครไม่มีเลือดทาไว้ ทูตแห่งความมรณาจะทำให้บุตรหัวปีต้องตาย แต่ทูตนั้นจะผ่านทุกบ้านที่มีเลือดลูกแกะทาไว้ที่ กรอบประตู   เรารอดจากความตายเพราะพระโลหิตของพระองค์

                   ขอใหัตาฝ่ายวิญญาณรับความแจ่มชัดเรื่องไม้กางเขน   เพื่อเราจะเห็นพระคุณที่ปรากฏ อยู่บนไม้กางเขน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top