Menu

Christians Against Suicide

ทุกๆวันที่ 10 เดือนกันยายนจะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตาย ที่ต้องกำหนดวันนี้ขึ้นมาคงเป็นเพราะมีคนพยายามตัดช่องน้อยแต่พอตัว  ฆ่าตัวตายทวีมากขึ้น

                   จากการบันทึกสถิติ คนฆ่าตัวตายในประเทศไทยพบว่าในทุกๆ 2 ชั่วโมง  จะมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคน  โดยเฉลี่ยปีละประมาณ  3,000 ราย

                   ประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายเป็นอันดับที่ 71 ของโลก  สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย คือ

                                    ▪  โรคซึมเศร้า

                                    ▪  ต้องการการเอาใจใส่

                                    ▪  ขอร้องแล้วไม่ได้

                                    ▪  ขัดใจ

                   ที่น่าสนใจคือ ผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง  และอายุเฉลี่ยประมาณ 44 ปี อายุน้อยที่สุด 10 ปี  จากหน้าหนังสือพิมพ์เร็วๆ นี้  เรารู้สึกสะเทือนใจที่พบว่ามีบุคคลสำคัญและมีเกียรติในสังคมเรา ฆ่าตัวตายโดยไม่มีใครคาดคิด นำความสลดหดหู่มาสู่พวกเราอย่างมาก

                   คนฆ่าตัวตายคงมีบทสรุปให้กับตนในเวลาที่หมดกำลังใจสุดๆ คิดแบบง่ายๆ คิดแบบสั้นๆ ในขณะนั้นว่า ฆ่าตัวตายคือการแก้ปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่น

                   พระคริสตธรรมคัมภีร์มีพระบัญญัติว่า  "อย่าฆ่าคน"  ไม่ว่าจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อื่น ชีวิตมาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิต ฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายมัน พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “แม้ว่าเราจะได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตจะเป็นประโยชน์อันใด”  พระเยซูคริสต์ยอมเสียชีวิตบนไม้กางเขนก็เพื่อเราจะได้ชีวิต ชีวิตเรามีค่ายิ่งนัก  แต่ในยามท้อใจทำให้เรารู้สึกไร้ค่า หรือไม่ก็กระจกหลอกๆ จากสังคมสะท้อนภาพของเราผิดๆ  จนทำให้เรารู้สึกหมดคุณค่า  คริสเตียนโปรดทราบเถิดว่า ชีวิตของท่านมีคุณค่า ท่านเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า  พระเยซูยอมพลีชีพก็เพื่อไถ่ชีวิตเรา  คุณค่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดโดยทรัพย์เงินทอง หรือรูปลักษณ์หรือสถานภาพทางสังคม  ตัวเรา  ชีวิตเรา  คือคุณค่าอันแท้จริง  ถ้าพระเจ้าถึงขนาดต้องให้พระบุตรองค์เดียวมาตายแทนเรา  แสดงว่าชีวิตเรามีค่าสูง  เรานอกจากจะไม่ทำลายชีวิต ตรงกันข้ามเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราเป็นการเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

                   คริสเตียนไม่ฆ่าตัวเอง ไม่ฆ่าผู้อื่น ไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าชีวิตเราจะไม่ฆ่าทำลายชื่อเสียง  และกำลัง

ใจผู้อื่นด้วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top