Menu

happy new year 2017
ในที่สุดปี 2016 ก็ผ่านไป พวกเราทุกคนได้เดินผ่านถนนสายนี้ บางคนต้องลาจากโลกนี้ไปก่อน

                   ที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่ ส่วนผู้ที่เดินข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ บางคนรู้สึกชื่นชมยินดีแต่บางคนอาจรู้สึกเฉยๆ ขณะ ที่บางคนอาจผิดหวังเพราะสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่วางไว้ เป็นการดีที่เราจะพิจารณาใช้เวลาในการคิดทบทวนอดีตว่าเราได้เห็นอะไรบ้างตามทางที่ผ่านมา สามารถเก็บมาเป็นบทเรียนส่วนตัวและเป็นส่วนประกอบเสริมเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนชีวิตในปี  2017

                   สำหรับบางคนที่เคยตั้งใจ ตั้งเป้า ไม่สมประสงค์ก็อย่าหมดกำลังใจ อย่าปรักปรำตนเองในความไม่สำเร็จ ผิดหวัง ไม่สมหวัง ว่ามันคือความล้มเหลวเสมอไป ให้ถือว่าอีกบทเรียนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  ผมได้ฟังและได้อ่านเรื่องราวผู้ประสบความสำเร็จมากมาย ไม่ปรากฏว่ามีสักคนหนึ่งที่ไม่ผ่านความผิดหวัง แต่ความจริงคือเขาได้พบกับความไม่สมหวังมากมายหลายครั้ง เพียงแต่เขาไม่เลิก แต่พยายามเรียนรู้และลุยต่อไป

                   สำหรับบางคนที่สมหวังหรือได้มากกว่าที่หวังก็อย่าลำพองตน  จนคิดว่าตนเก่ง อย่าไปคุยอวดความสำเร็จของตน อย่าสำคัญตนผิดจนลืมพระคุณพระเจ้า จงนำความสำเร็จที่ได้แบ่งปันต่อผู้ด้อยโอกาส อย่าพูดคุยเรื่องความสำเร็จทับถมผู้อื่น จงเงยหน้าขึ้นขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์เมตตาให้เรามีท่าทีเหมือนกษัตริย์ดาวิด  พระองค์กล่าวว่าสิ่งต่างๆ ที่มีแม้สิ่งที่ถวายพระเจ้าล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น  พระองค์รักผู้ที่มีใจถ่อม แต่ต่อสู้ผู้มีใจจองหอง

                   พี่น้องที่รักขอให้เราลืมสิ่งที่ผ่านมา อย่าอยู่กับอดีต อย่ากังวลเรื่องอนาคต  มองไปข้างหน้าด้วย

ความหวัง มั่นคงในพระคุณ ไว้ใจในการนำของพระเจ้า แม้เราจะไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เรารู้ผู้ที่จูงเราเดินไปคือพระเจ้าผู้ทรงพระคุณ

                   พี่น้องที่รัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมและคุณชวนพิศ ขอพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน ครอบครัว สุขภาพและการงานของท่าน ขอให้ชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยพระพรนานัปการจากสวรรค์สถานตามความมั่งคั่งของพระองค์

                   ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆ ท่านที่สนับสนุน ให้กำลังใจผมและครอบครัวตลอดมา เราซาบซึ้งในความรักที่ท่านมีให้แก่ครอบครัวของเรา ขอให้สิ่งดีๆ กลับคืนสู่ท่านทวีคูณและล้นเหลือ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top