Menu

Balance in life
“จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิด...”   1ทิโมธี 4:16

                   ข้อแนะนำของอัครทูตเปาโลที่ให้กับทิโมธีศิษย์รักของท่านเกี่ยวกับความสมดุลในการใช้ชีวิต  ขอให้ทิโมธีใช้ชีวิตที่สมดุล คือการดูแลตัวเองและหน้าที่การงานให้ดีที่สุด

                   สังคมเราเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน มันได้สร้างวิญญาณแห่งการแข่งขัน แต่ละบุคคล แต่ละบริษัท ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานจนไม่มีเวลากินเวลานอน ด้วยวิญญาณข้าแพ้ใครไม่ได้ ข้าเป็นรองไม่ได้ ข้าต้องล้ำหน้าผู้อื่น ในโลกของนักธุรกิจคงไม่มีทางเลือกอื่นมากนัก เพราะถ้าไม่อยู่ข้างหน้าในที่สุดจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ขณะที่ทุ่มเทกับการงานเพื่อความได้เปรียบ เพื่อความก้าวหน้า บางทีเราลืมการดูแลชีวิต ดูแลสุขภาพ ร่างกาย  ปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรม ปล่อยให้ความเครียดในการทำงานทำลายสุขภาพ เราฝืนตัวเองด้วยการกินยาขยัน (ยาบ้า) ยานานาชนิดเพื่อบังคับร่างกายและสมองให้ทำงาน เขาได้ความสำเร็จชนะผู้อื่น แต่เขาต้องแลกกับการเสียสุขภาพทั้งกายและจิต แต่ที่แย่กว่านั้นคือครอบครัว คนในครออบครัวไม่ได้รับการเอาใจใส่ ลูกเต้าไม่ได้รับการเหลียวแล   

                   ถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาสร้างความสมดุล ระหว่างหน้าที่การงานกับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ตัวเราคือต้นทุน เป็นตัวผลิตผลผลิตของชีวิต เมื่อใดก็ตามตัวผลิต คือสุขภาพกายและจิตทรุดลง ผลผลิตของชีวิตจะหยุดลง ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายดี จิตใจแจ่มใส มิตรภาพดี ผลผลิตก็จะออกมาได้ดีและยาวนาน ชีวิตหลายคนเป็นเหมือนรถรรทุกหนักเกินพิกัด ฉะนั้นในระยะสั้นๆ เขาดูเหมือนก้าวหน้าได้ผลเร็วกว่าผู้อื่น แต่ในระยะยาวรถพังใช้การไม่ได้ ผมเคยตกในการทดลองนี้ที่มองเห็นความ สำคัญของความสำเร็จในหน้าที่การงาน  แต่ต้องมาเสียเวลาและเสียเงินมากมายซ่อมแซมสุขภาพที่เกือบพังจนใช้การไม่ได้

                   แต่อาจมีบางคนที่ตกขอบไปอีกด้านหนึ่ง มัวแต่ดูแลตัวเอง จนงานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ไม่สู้เกียจคร้าน อ้างว่าต้องดูแลตัวเอง ไม่มีความขยันหมั่นเพียร คริสเตียนบางคนอ้างความเชื่อในพระเจ้า พระองค์เลี้ยงดู ฉะนั้นไม่ต้องขยันทำงาน โดยการอ้างว่า พระเจ้าเลี้ยงดูนกในอากาศ พระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเช่นกัน การกล่าวอ้างเช่นนี้ผิดบริบทตามคำสอนของพระเยซู พระองค์เลี้ยงนกในอากาศคือนกที่ขยันออกไปหาอาหาร พระองค์ไม่ได้เลี้ยงนกที่ขี้เกียจนอนในรังเท่านั้น

                   พี่น้องที่รักจงดูแลเอาใจใส่ชีวิต สุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม เพราะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า และเป็นอุปกรณ์สำหรับการรับใช้ในงานของพระเจ้า เราจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประะสิทธิผล ในขณะเดียวกันเราจะขยันในการงานเพื่อเราจะเห็นความก้าวหน้าในกิจการงานที่ทำอยู่

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top