Menu

Heaven
อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในโลก ที่แมลงหรือสนิมอาจทำลายและที่ซึ่งโจร อาจงัดแงะเข้าไปโขมยได้ แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในสวรรค์ซึ่งแมลงไม่อาจทำลาย และที่ซึ่งโจรไม่อาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้   เพราะสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่น

“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาย่อมเกลียดนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่ง

ท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองไม่ได้” มัทธิว 6:19-24

             คนสมัยก่อนเขานิยมเก็บเงินของเขาตามภาชนะชนิดต่างๆ และนำไปฝังไว้ ภาชนะดังกล่าวอาจแตก อาจเกิดสนิม และโจรขโมยอาจเห็นและลักขโมยไป ทรัพย์ที่สะสมไว้อาจสูญหายได้

             พระเยซูกำลังสอนเตือนสติผู้คนที่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงิน เก็บเงินประหนึ่งว่าเงินเป็นพระเจ้า ความมั่นใจ ความอุ่นใจอยู่ที่เงินทอง เขาหาเงินอย่างหนัก ยอมอดนอน ยอมยากลำบาก ไม่กล้าใช้ ความสุข ความหวัง ความมั่นคงของชีวิต อยู่ที่มีเงินฝากไว้ในธนาคาร

             พระเยซูสอนให้ตาสว่างและเข้าใจ เงินทองเป็นสื่อกลางที่เราแลกมาด้วยการใช้ความรู้ ความพยายาม ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ เงินทองเป็นเครื่องมือของเรา มันเป็นบ่าวของเรา ไม่ใช่นายหรือพระเจ้าของเรา บางคนคิดว่าเราจะสะสมให้มากพอเพื่อความปลอดภัยของชีวิต แต่ในความเป็นจริงถ้าเราคิดว่ารอจนกว่ารู้สึกว่าพอ จะไม่ถึงวันนั้นเลย เพราะความต้องการแห่งตนไม่รู้จักคำว่าพอ มีมากเท่าไรก็ยังจะมีเพิ่มขึ้นอีก

             พระเยซูสอนให้เราฝากธนาคารบนสวรรค์ นั่นคือใช้เงินในการทำการดี มีใจเมตตาแก่ผู้อื่น เช่นผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า คนพิการ ให้ทุนการศึกษา ฯลฯ ผู้ที่เป็นคริสเตียน เงินทองเป็นภาชนะส่วนหนึ่งสามารถส่งเสริมการขยายอาณาจักรของพระเจ้า สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมบริการ การทำเช่นนี้ เป็นการฝากธนาคารบนสวรรค์ที่ไม่มีวันสูญหาย เพราะเราฝากทรัพย์เบื้องบน ใจของเราก็ผูกติดกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน

             จงมีชีวิตเป็นนายของเงิน อย่าให้เงินเป็นนายเรา อย่าฝากความมั่นคงของชีวิตอยู่ที่เงิน แต่จงให้พระเจ้าเป็นสมอยึดเราไว้ จงให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอก สิ่งดีอื่นๆ จะตามเรามา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top