Menu

maxresdefault
แผนงานของคนขยันนำมาซึ่งผลกำไร เช่นเดียวกับความรีบร้อนนำมาซึ่งความขัดสน
 สุภาษิต 21:5

                   ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนเกียจคร้าน แต่เกิดกับคนที่มีความขยันขันแข็ง คำสอนของทุกศาสนาสอนให้คนเรามีความขยันหมั่นเพียร คนเกียจคร้านงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้ เขานอนหลับในขณะที่คนอื่นเขาทำงาน เขามีข้ออ้างมากมายว่าเพราะอะไรเขาไม่ทำ และมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง คนเกียจคร้านพยายามเลี่ยงงาน ผิดกับคนขยันเขาหางาน มีอุปนิสัยเชิงรุก

                   สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือคนเกียจคร้านที่อ้างศาสนาบังหน้าเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยง ฉะนั้นไม่ต้องกระวนกระวายคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนลูกนก นอนคอยอาหารในรังให้แม่นกนำอาหารมาป้อนให้ถึงที่ พระเจ้าเลี้ยงนกในอากาศ นกที่ออกไปหาอาหาร นกที่ขยัน

                   เราต้องแยกความขยันกับความรีบร้อนออกจากกัน คนขยันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรีบร้อน ความรีบร้อนเป็นเหตุให้เกิดความไม่รอบคอบ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ความรีบร้อนในการตัดสินใจ เป็นอันตรายต่อชีวิต มีคำกล่าวที่น่านำไปใช้ในชีวิตว่า “เรื่องใดสำคัญที่จะต้องตัดสินใจทำ ยิ่งสำคัญมากเท่าใดก็ต้องยิ่งใช้ความรอบคอบมากเท่านั้น” การเร่งรีบตัดสินใจทำในเรื่องสำคัญเป็นการเสี่ยงต่อความล้มเหลว ฉะนั้นความขยันจะต้องเดินเคียงคู่กับความฉลาด เช่นเดียวกับความรู้ต้องเดินควบคู่กับปัญญา คนขยันจะต้องขยันถูกเรื่องและถูกเวลา เพราะความขยันผิดเรื่อง ผิดเวลา อาจนำผลร้ายมากกว่าคนเกียจคร้านเสียอีก

                   ขอพระเจ้าประทานนิสัยขยัน และในเวลาเดียวกันขอพระเจ้าประทานสติปัญญาควบคู่กับความขยัน เพื่อจะเกิดผลสูงสุดในชีวิตและหน้าที่การงาน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top