Menu

Thought seed

"เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆ ยาม " สดุดี 63:6

             สิ่งที่ควบคุมอยากที่สุดคือ “ความคิด” ความคิดที่ผ่านสมองของเรามีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งให้ประโยชน์และให้โทษแก่ตนและผู้อื่น ดังนั้นนอกจากจะแสวงหาความคิดดีๆ มาเติมสมองของเรา เราจะต้องหมั่นชำระความคิดที่เป็นขยะออกไป เหมือนโทรศัพท์มือถือของเราจะมีตัวเตือนบอกว่า ขยะมีมากเกินไปต้องจัดการล้างเสียมิฉะนั้นจะทำให้การทำงานของเครื่องช้าลง เช่นเดียวกับสมองเรา เราอาจไม่รู้สึกตัวว่าเก็บความคิดขยะ ความคิดที่ไร้สาระไว้มากเป็นอุปสรรคต่อการเติมความคิดใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

            ความคิดเป็นเหมือนเมล็ดกาฝากที่ลอยมาตามลม หรือนกมาถ่ายไว้แล้วเจริญเติบโตขึ้นอยู่บนต้นไม้ ซึ่งมันเริ่มต้นจากเพียงเมล็ดเล็กๆ แต่มันจะโตขึ้นจากน้ำเลี้ยงของต้นไม้     ถ้าไม่ขจัดมันออกไปเสียแต่เนิ่นๆ มันจะโตจนทำให้ต้นไม้นั้นแคระแกรนและตายในที่สุด

            เวลากลางคืนก่อนเข้านอนเป็นการดีที่จะล้างความคิดที่ไม่ดีออกจากสมอง และเมื่อตื่นขึ้นก็หว่านเมล็ดความคิดที่ดีลงไปในสมอง ใช้ศักยภาพแห่งความคิดเชิงรุกสร้างความคิดดีๆ ใหม่ๆ ของวันใหม่ ในแต่ละวันคนเราไม่สามารถคิดสองสิ่งในเวลาเดียวกัน   ถ้าเราคิดอะไรที่เป็นขยะไร้สาระเราไม่สามารถคิดสิ่งที่เป็นสาระในเวลาเดียวกันได้ ในทำนองเดียวกันถ้าเราคิดสิ่งที่เป็นสาระ ความคิดไร้สาระก็เข้ามาไม่ได้

            กษัตริย์ดาวิดก่อนนอนถอดทิ้งปัญหาทั้งหลายวางลงและให้ความคิดของพระองค์มุ่งไปที่พระเจ้า ท่านมอบภาระทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและใคร่ครวญถึงพระคุณความรักอันไม่สิ้นสุดของพระเจ้า แน่นอนพระองค์จะเริ่มวันใหม่ด้วยความสดชื่นพรัอมเผชิญวันใหม่ด้วยความสดใหม่ สมองของเราๆ เป็นผู้เลือกจะใส่อะไรลงไป ฉะนั้นเราคริสเตียนจะต้องเลือกแต่ความคิดดี สร้างสรรค์ และให้เวลาค่ำคืนก่อนนอนคิดถึงพระองค์และหลับไปพร้อมๆ กับความคิดนั้น ความคิดเริ่มต้นคิดถึงพระเจ้าและความคิดสุดท้ายคือพระเจ้า

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top