Menu

covid19 1

          ข่าวใหญ่ไปทั่วโลก โคโรน่าไวรัส กลายพันธุ์มากกว่า 30 สายพันธุ์ น่าตกใจว่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือน สิ่งที่เลวร้ายสามารถปรับตัวของมันเอง ให้แกร่งขึ้น ทนต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และทำลายชีวิตของคนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

          เศรษฐกิจ โรงงาน บริษัท ร้านค้า ต้องรีบพยายามปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตามการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน คนทั่วโลกก็เช่นกัน เราพยายามปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ปรับการดำเนินชีวิต ปรับการเดินทาง ปรับเปลี่ยนการทำงาน ฯลฯ เนื่องจากสภาวการณ์นี้ ยังคงอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง จนอาจทำให้เกิดธรรมชาติการดำเนินชีวิตใหม่ที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต จนหลายคนเปรียบเทียบว่าเรากำลังเดินสู่อีกโลกหนึ่งในอนาคต คือ จากโลกก่อนโควิด สู่โลกหลังโควิด

         โลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไร ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่คริสชนสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างแน่นอน “ถ้าเรายอมปรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ” การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่อาจเป็นสิ่งยาก แต่พระเจ้ามีสิ่งที่ง่ายกว่า ดีกว่า เป็นประโยชน์กับเรามากกว่า อีกทั้งยังเกิดผลดีในชีวิตของเราระยะยาว นั่นคือ “การยอมปรับทัศนะ ความคิด และหัวใจของเรา” ให้เข้าหาพระเจ้า ผู้ทรงประทานสติปัญญา ความเข้าใจ ความรอบรู้ สติ และหัวใจเข้มแข็ง ที่เราจะสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นทุกอุปสรรคและทุกปัญหาได้

         โดยตัวเราเองลำพัง อาจไม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น แต่พระคริสต์ โดยพระวิญญาณผู้ทรงสถิตอยู่ภายในท่าน ทรงสามารถกระทำกิจอันยิ่งใหญ่เมื่อท่านยอมปรับชีวิตและหัวใจของท่าน รอคอยและเข้าพึ่งพาพระองค์  ดั่งพระธรรมอิสยาห์ 40.31 ที่กล่าวว่า “แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย”

         ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนำเราให้ปรับชีวิต เปลี่ยนทัศนะ เสริมสร้างความคิด และเคลื่อนหัวใจของเรา ให้เข้าหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ ในพระนามของพระบุตรผู้ซึ่งเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสภาพมนุษย์ เพื่อเราจะได้รับการสร้างใหม่จากภายใน และเตรียมชีวิตให้พร้อมกับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top