Menu

Bring out the crisis

             คนมากมายในโลก รวมถึงคริสเตียนด้วย กำลังถามว่า “ฉันจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ?” คำถามที่เราต้องถามใจของตนเองคือ “ใครคือผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ใจของเรา ?” ถ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อยู่ที่นั่น พระองค์ทรงเป็นผู้นั่งในบัลลังก์ใจของเราแล้ว นั่นแสดงว่าพระองค์กำลังควบคุมทุกอย่างอยู่

             ถ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้อนุญาต ทรงเป็นผู้กำหนด ทรงเป็นผู้นำท่านเดินเข้าไปในวิกฤตแล้ว พระองค์ย่อมมีหนทางนำท่านและเดินเคียงข้างท่านออกมาจากปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้

            ในวิกฤตเดียวกันอาจเป็นทั้งสิ่งดีหรือสิ่งร้าย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เพราะแท้จริงแล้วการตอบสนองต่อวิกฤติเป็นตัวบ่งชี้ว่าวิกฤตนั้นเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้าย ถ้าท่านประสบวิกฤตแล้ว พยายามพึ่งพาแต่ตนเอง บ่น พูดร้าย วิกฤตนั้นเป็นสิ่งร้ายสำหรับท่าน แต่วิกฤตเดียวกันสามารถกลายเป็นสิ่งดีได้ เมื่อท่านใช้วิกฤตนั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อนำมาเข้าเฝ้า ใกล้ชิดพระเจ้า ร้องทูล วิงวอน สรรเสริญ พูดในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวถึงความหวังใจในอนาคต

            ถ้าในชีวิตที่ผ่านมาของท่านล้วนประสบสิ่งที่ท่านจัดการได้เองมาโดยตลอด ท่านคงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใคร จริงๆ แล้วก็เป็นการดีที่บางครั้งพระเจ้าทรงนำเราเผชิญกับสิ่งที่เราเองไม่สามารถจัดการได้ เพื่อเราจะได้แสวงหาพระองค์มากยิ่งขึ้น และเริ่มมองเห็นความสำคัญของคนรอบข้างอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แน่นอนว่าถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ท่านรับสิ่งที่เกินกำลังของท่าน พระองค์จะเป็นผู้แบกรับแทนท่านเมื่อท่านร้องทูล

           “ถ้าพระเจ้าทรงนำท่านเข้าไป พระองค์จะนำท่านออกมา” พระวจนะได้กล่าวว่า “จง​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้มเหลว​หรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน” ฉธบ. 31:6

​พระเจ้าจะทรงนำท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top