Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

fundamentals-of-success-780x400

(จาก The Megic of Thinking Big)
การที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อแข็งแกร่ง มีหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้


1.  คิดว่าต้องสำเร็จ  อย่าคิดว่าจะล้มเหลว 

  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือครอบครัว ต้องคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จ  เมื่อคุณประสบกับปัญหายุ่งยาก  จงคิดว่า "เราจะชนะ"  ไม่ใช่ "เราจะแพ้"  เมื่อคุณแข่งกับคนอื่น  ต้องคิดว่าเราเก่งเท่า ๆ กับคนที่เก่งที่สุด ไม่ใช่ "เราเป็นรองเขา"  เมื่อโอกาสเกิด ต้องคิดว่า "เราทำได้ ไม่ใช่ปอดว่าเราทำไม่ได้หรอก"  ให้จิตใจส่วนที่คิดว่า "เราจะสำเร็จ"   ชี้นำความคิดของคุณ  ความคิดที่เชื่อว่าจะสำเร็จ จะควบคุมจิตใจของคุณให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถ้าคิดว่าจะล้มเหลวย่อมนำไปสู่ความล้มเหลว  เพราะความคิดที่ว่าจะล้มเหลวจะควบคุมจิตใจให้คิดในสิ่งที่ผิดพลาด 


2.  เตือนตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิด

  คนที่ประสบผลสำเร็จไม่ใช่ซูเปอร์แมน  ความสำเร็จไม่ต้องอาศัย หัวสมองที่ดีเลิศและก็ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา  คนที่ประสบผลสำเร็จก็เป็นเพียง คนธรรมดาที่ได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและทำตามนั้น อย่า-อย่ายอมรับ หรือแสดงให้ใครเห็นว่าคุณไม่ใช่คนชั้นหนึ่งเป็นอันขาด

3.  คิดใหญ่  ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อของคุณ  คิดอะไรเล็ก ๆ
ก็จะประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย

  คิดการใหญ่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จำไว้ว่าความคิดใหญ่และแผนการใหญ่นั้นปกติจะทำได้ง่ายกว่าความคิดเล็กและแผนการเล็ก

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top