Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

safe image1

ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ถ้าเราปรารถนาจะเป็นใหญ่  จงตั้งต้นจากจุดน้อยไปก่อน
ถ้าท่านต้องการสร้างตึกจงนึกถึงรากตึกเสียก่อน    ถ้าตึกมีความสูงเท่าไร รากมันต้องลึกไปเช่นกัน
การสร้างตนก็เป็นเช่นนั้น รากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตน
การรู้จักเชื่อฟัง และความมีวินัยนี่เอง
คนมักพูดกันว่ากาลเวลาเปลี่ยนทุกสิ่ง
แต่จริงๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยตัวเอง
ว่าวจะลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลม
ถ้าหมดลม...ว่าวก็ตก
มนุษย์เราจะขึ้นสูงอยู่ได้เพราะต้องต่อสู้อุปสรรค
ชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรค  จะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลย
เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้า โปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดาย
จงจำไว้ว่า...ลักษณะนิสัยของคุณ   เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาทางแก้ไขปัญหา  ในขณะที่คนอื่นจะหาทางแก้ตัว

นิรนาม
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไป    ถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

วิลเลี่ยม เบรค
อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจ...ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองที่จุดหมายปลายทาง
เพราะแสวงหา..มิใช่เพราะรอคอย  เพราะเชี่ยวชาญ...มิใช่เพราะรอโอกาส   เพราสามารถ...มิใช่เพราะโชคช่วย   ดังนี้แล้ว   “ ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”

ขงเบ้ง
อย่ามัวก้มมองพื้นก่อนที่จะก้าวต่อไป  มีแต่คนที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ขอบฟ้าไกลลิบเท่านั้นที่จะสามารถหาถนนที่ถูกทางของเขาได้

                              2015-01-23 18-27-50 440981

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top