Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

jc 6-08 

จะให้เรา รอเจ้า นานเท่าไหร่              จะให้เรา เข้าใจ เจ้าได้ไหม
ที่จะให้ เจ้าเชื่อ ฟังเข้าใจ                  บุตรที่รัก เรายอมตาย ไถ่ผู้คน
หรือเจ้าเห็น ชีวี ไม่มีค่า                    หรือเจ้าเห็น ราคา ไถ่ไร้ผล
หรือเจ้าคิด เพียงชีวิต พระคริสต์ทน       เป็นลมฝน ผ่านมา ไร้ค่าใด

จะว่ากัน อย่างไร ถ้าเช่นนั้น               จะอยู่กัน ในบาป หรือไฉน
เพื่อพระคุณ จะเพิ่ม เติมหรือไร           นานเท่าใด โอใจเจ้า..เราต้องทน
กลับมาเถิด กลับมา พระทรงไถ่           จงวางใจ ในเรา อย่าสับสน
เราช่วยได้ ในอดีต หลายผู้คน             เราย่อมช่วย เจ้าผ่านพ้น สิ่งกวนใด

รับใช้เรา ต่อไปเถิด บุตรที่รัก             อย่างประจักษ์ แจ้งใจ ไร้สงสัย
เราเลือกเจ้า เรามิได้ เลือกผู้ใด           เรายอมตาย เพื่อจะได้.. เจ้ากลับคืน
ลูกที่รัก ของเรา เหล่าอันติฯ               ฟังดูสิ อย่างพินิจ อย่าคิดฝืน
คำสัญญา เรามอบไว้ ไม่กลับคืน          จะอวยพร ยั่งยืน ทุกชาติพันธ์

 

  

 

 

 

 

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top