Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Daniellion

แต่ดาเนียลตั้งปณิธาน ไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล้าองุ่นจึงขออนุญาตจากหัวหน้ากรมวังที่จะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินอย่างนั้น พระเจ้าทรงบันดาลให้หัวหน้ากรมวังชอบพอและเห็นใจดาเนียล (ดาเนียล 1:8,9)


              เมื่อครั้งที่อิสราเอลสูญเสียอธิปตัยแก่มหาอำนาจบาบิโลน ประชาชนถูกกวาดไปเป็นเชลย เฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นหัวกะทิ เป็นคนเก่งคนหนุ่มจะถูกคัดแยกให้รับใช้ตน พวกถูกคัดเลือกจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมใหม่ เรียนรู้ภาษา วิชาการในบาบิโลน ที่สำคัญจะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยดาเนียลเป็นคนหนึ่งที่มีปัญญาเป็นเลิศ ได้รับการคัดเลือกให้รับราชการในบาบิโลน ในรัชสมัยของ เนบูคัดเนสซ่าร์ดาเนียล แม้จะถูกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนที่ เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
              แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนคือ ความเชื่อ ที่เขาได้รับการปลูกฝัง .... ความเชื่อในเอกพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว นอกจากจะยึดมั่นในความเชื่อในพระเจ้าแล้ว เขายังตั้งปณิธาน คือมีความตั้งใจที่จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นมลทิน การที่คนหนุ่มจะมีปณิธานแรงกล้าเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมดา เราอยากเห็นคนหนุ่มสาวในยุคใหม่จะไม่ปล่อยใจปล่อยตัวคลุกเคล้ากับโลกียวิสัย อยากเห็นคนหนุ่มสาวรักษาตัวไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งผิดกฏหมาย มั่วยาเสพติด และกามราคะ แต่ตั้งใจรักษาชีวิตมุ่งมั่นในทางบริสุทธิ์ "คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:9)
              เพราะความตั้งใจของดาเนียลมั่นคง พระเจ้าจึงเปิดทางให้ความตั้งใจของเขาสำฤทธิ์ผล และเราพบว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตให้ได้รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลในดินแดนที่ไม่ใช่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา สิ่งที่ดาเนียลตั้งใจ คือหลักการสำคัญของการดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจการงาน คือเราจะต้องมีความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ถูกต้องก่อน งานที่ถูกต้อง คนที่ได้งานถูกต้องตรงกับสิ่งที่ตนต้องการ แต่มีชีวิตที่ไม่ถูกต้องในที่สุดก็จะจบชีวิตลงล้มเหลว
                วันนี้ขอให้ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะมีชีวืต "ไม่ทำให้ตัวเป็นมลทิล"หยั่งรากลึกในจิตใจและจะไม่มีสิ่งใดถอนไปได้... ไม่ว่าจะย้ายที่ ย้ายตำแหน่ง .. แต่จะไม่ย้ายความเชื่อติดตามพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรแน่นอน..!!

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top