Menu

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

christian prayer

ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ (มัทธิว 5:6)


          ผู้ที่มีสุขภาพดี จะมีความหิวกระหายอาหารรับประทานและกระหายน้ำสำหรับดื่ม นี่ถือว่าเป็นปกติ แต่เมื่อใดความหิวและความกระหายค่อยๆหายไป เกิดอาการเบื่ออาหาร ไม่กระหายหาน้ำ นั่นแสดงว่าความผิดปกติของร่างกายกำลังเกิดขึ้น ควรหาสาเหตุเพราะอะไร ถ้าหาเหตุด้วยตนเองไม่ได้ควรรีบไปหาหมอรับการตรวจสาเหตุ
          เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ พระองค์สร้างกลไกภายในให้มีความหิวความกระหายเพื่อความเจริญเติบโตและความแข็งแรงของชีวิต ทันทีที่ร่างกายขาดอาหารขาดน้ำ สุขภาพร่างกายจะค่อยๆอ่อนเพลีย หมดแรงและเสียชีวิตในที่สุด
ความหิวกระหายที่พระเจ้าใส่ใว้ภายในมนุษย์ไม่ใช่มีเพียงในชีวิตทางกายภาพเท่านั้น แต่พระเจ้าใด้ใส่ไว้ในดวงจิตวิญญาณด้วย ความหิวกระหายทางวิญญาณ หิวกระหายหาพระเจ้า พระผู้สร้างของเขา ผู้ที่ตายฝ่ายวิญญาณความหิวกระหายหาพระเจ้าดับลง เหลือเพียงความหิวกระหายทางกายภาพเท่านั้น
          แต่เมื่อเรารับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ความหิวกระหายหาพระเจ้ากลับคืนมา ตราบใดที่ความหิวกระหายหาพระเจ้าเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แสดงถึงสุขภาพทางจิตวิญญาณเป็นปกติ แต่ถ้าเกิดอาการเบื่อการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระธรรมคัมภีร์ เบื่อการนมัสการ เบื่อการรับใช้ เบื่อการร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ขอให้เรารู้เถิดว่า ความป่วยทางวิญญาณกำลังเกิดขึ้น ต้องรีบรับการรักษา ผู้ที่เต็มด้วยพระเจ้าจะหิวกระหายทำในสิ่งที่ถูกต้อง เขาจะแสวงหา อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย อะไรถูกต้องในชีวิต คำว่าหิวกระหายอยากทำดี อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องที่พระเยซูใช้ ไม่ใช่หิวกระหายธรรมดา มันเป็นความหิวกระหายเหมือนคนเดินทางในทะเลทราย .... เราหิวกระหายที่ทำความดี
          ทำในสิ่งที่ชอบธรรมอยู่หรือไม่? อย่าให้ความหิวกระหายนี้หายไปอย่างเด็ดขาด พระคริสต์ทรงสัญญาแก่ผู้หิวกระหายว่า "เขาผู้นั้นจะได้อิ่มบริบูรณ์"

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top