Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Alive In Christ Faith

"...เท้าของข้าพเจ้าเกือบจะลื่นพลาด ข้าพเจ้าจวนเจียนจะเสียหลัก เพราะข้าพเจ้าอิจฉาคนหยิ่งผยอง เมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว (สดุดี73:2)


          ประสบการณ์ของอาสาฟสะท้อนความรู้สึกความเป็นปุถุชนและกรอบความคิดเรื่องพระพรของมนุษย์ อาสาฟเห็นคนรอบข้างที่ปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธหลักธรรมความดีความชั่ว เขาคิดถึงตนเองที่เชื่อในพระเจ้า รับใช้พระเจ้า และพยายามทำตนให้อยู่ในศีลในธรรมและเดินตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่ทำไมชีวิตจึงไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นที่เขาจะทำอะไรก็ได้ ทำบาปก็ได้ ดูชีวิตพวกเขาเจริญรุ่งเรือง สุขภาพเขาก็แข็งแรงดี ไม่เจ็บไม่ป่วยแถมยังเป็นคนใจร้าย เขาเยาะเย้ยคนดี เยาะเย้ยพระเจ้า พระเจ้าไม่มีทางรู้แผนการณ์ทั้งหลายของเขา
          เมื่อความคิดนี้เข้ามา มันเป็นเหมือนพายุแรงกล้าพัดประทะเขา จนความเชื่อเขาเขว การดำเนินชีวิตเกือบเสียหลัก
คงจะไม่ใช่ อาสาฟผู้เดียวที่มีประสบการณ์นี้ คนทั่วไปเป็นเช่นเดียวกัน แม้แต่ผู้ที่อ้างตนเป็นคริสเตียน ตราบใดที่เรามีกรอบความคิดว่า พระพรจากพระเจ้า เป็นเรื่องความมั่งคั่งทางวัตถุ
          ชีวิตจะต้องปลอดปัญหา ชีวิตต้องสบาย ทำงานแบบชิว ๆแต่ผลได้มหาศาล ไม่ต้องกังวลที่มาของเงินถูกหรือผิด....คนชั่วจะหาเงินและความสะดวกสบายของชีวิตในทางดีได้อย่างไร แต่ อาสาฟ ไม่ยอมปล่อยให้ความโลภครอบงำ เขากลับมาตั้งหลักใหม่ด้วยการ หาที่สงบ เขาเข้าไปในพระวิหารและคิดทบทวน พระเจ้าจึงสำแดงแก่เขาว่า อย่าดูว่าพวกเขามีอะไรขณะนี้ แต่ให้ดูปลายทางของพวกเขา พวกเขายืนอยู่ในที่ลื่นที่สุดเขาจะหล่นไปสู่ความหายนะ เหมือนที่พระเยซูตรัสว่า "แม้ท่านจะได้สิ่งสารพัดทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตจะเป็นประโยชน์อะไร"
          อาสาฟตื่นจากความหลงผิดทางความคิด เขาพบว่า "นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์มีผู้ใดอื่นในฟ้าสวรรค์หรือและในโลกนี้ ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระองค์" (สดุดี 73:25)
ขอให้ใจเราแสวงหาพระเจ้าและสิ่งเบื้องบนก่อนแล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาเอง

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top