Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

cross2

อนึ่งอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อเขาได้ไข่มุกล้ำค่าเม็ดหนึ่งจึงไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อไข่มุกนั้น (มัทธิว 13:45)


ชาวยิวถือว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้า ปกครองโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า ตราบใดที่พวกเขาดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า พวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรือง ตราบใดที่พวกเขารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ สิ้นสุดความคืด ตราบใดที่พวกเขารักษาพันธสัญาที่พวกเขาได้ตกลงกับพระเจ้าอย่างแนบแน่น ตราบนั้นชนชาตินี้จะเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง.. .แต่ถ้าเมื่อใดพวกเขาละทิ้งพระเจ้า ไม่ยอมให้พระเจ้าครอบครอง ละเมิด ละเลย พันธสัญา ความรุ่งโรจน์จะถูกพรากไปจากพวกเขา
            ประวัติศาสตรบันทึก ครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาสนใจ ใส่ใจกับความรุ่งเรืองทางกายภาพ กิเลสพอกพูน ตกเป็นทาสความใคร่ของตา ความไคร่ของเนื้อหนัง และความทะเยอทะยานในลาภยศ ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของ วัตถุนิยม บริโภคนิยม พระเจ้าไม่เอา พันธสัญญาไม่สน นับถือพระเจ้าแต่ปาก ศาสนาเป็นเพียงพิธี ดังนั้นพวกเขาจึงถูกกวาดไปเป็นเชลย สูญเสียความรุ่งเรือง ตกทุกข์ได้ยาก... ในสมัยพระเยซูพวกเขาอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรโรมัน... พวกเขารอคอยที่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูอาณาจักรของพวกเขาเหมือนสมัยดาวิดและโซโลมอน
            พระเยซูสอนพวกเขาว่า ถ้าต้องการให้แผ่นดิน ..การปกครองของพระเจ้า กลับคืนมา พวกเขาต้องกลับมาหาพระเจ้า
แสวงหาพระเจ้าเหมือนพ่อค้าไข่มุก แสวงหาพระเจ้าและพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งอื่นยอมจำนนให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิต พร้อมสละไข่มุกทางโลก รับพระเจ้าเป็นไข่มุกเดียวในชีวิต
            หลักการอันเดียวกันนี้ใช้ได้กับคริสเตียน ถ้าเราปรารถนาจะเดำรงชีวิตเต็มด้วยพระพร เราจะต้องพบความจริงในชีวิตว่า พระเยซูคริสต์คือมุกแท้ที่ใจเสาะหา และยอมสละทิ้ง มุกทางโลก วิถีชีวิตแบบชาวโลก เป็นการยากที่จะขอร้องให้ใครสละวัตถุนิยม บริโภคนิยม สนุกนิยม กามราคะนิยมฯลฯ จนกว่าเขาจะพบมุกแท้ราคาแพง แต่ถ้าเขาพบแล้ว เขาจะไม่เสียดายมุกเก่า เขาจะยอมจ่ายราคาไม่อั้นกับมุกมีค่านั้นมีคำพยามจากทุกมุมโลก จากทุกยุคทุกสมัย เขาไม่เสียดายที่จะทิ้งบาปและละทิ้งสิ่งไม่ดีหลังจากได้รู้จักพระคริสต์อย่างแท้จริง ความโหยหาทางโลกียะจะจบลงทันทีที่ได้พบพระคริสต์เป็นมุกแท้ในชีวิต

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top