Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

bible reading teen

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์นำข้าพระองค์ในความจริงของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ (สดุดี 25.4,5)


          ดาวิดรับเอาพระเจ้าเที่ยงแท้มาเป็นเจ้าชีวิต ผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจ จะไม่เพียงรับรู้ว่ามีพระเจ้าดำรงอยู่เท่านั้น แต่เขาจะเป็นเหมือนดาวิด คือมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ทางของพระองค์เพื่อจะเดินทางนั้นอย่างถูกต้อง
ดาวิดอธิษฐานขอ
ขอทรงสำแดงทางของพระองค์
ขอทรงสอนวิถีของพระองค์
ขอทรงนำไปในความจริง
           คนเรามักอธิษฐานเพียงขอให้หนทางชีวิตมีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายไร้ปัญหา แต่ไม่ค่อยจะคิดถึง เรื่องความถูกต้องของชีวิต ทางสะดวกสบายไม่ได้หมายถึงความถูกต้องเสมอไป ฉะนั้นเมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิต เราควรขวนขวายที่จะเรียนรู้ วิถีชีวิตของพระองค์ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเรียกมนุษย์ทั้งปวงว่า "จงมาหาเรา" พระองค์ตรัสต่อไปว่า "จงเรียนจากเรา" พระองต์ตรัสว่า
"เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต" ทางในโลกมีให้เลือกหลายเส้นทาง แต่มึจุดจบเพียงสองแห่งคือความหายนะนิรันดร์หรือความผาสุขนิรันดร์ บางทางดูเหมือนถูกต้องแต่ปลายทางคือความตาย ขอมองดูเส้นทางที่เราเดินทางอยู่ขณะนี้ว่า เราเดินอยู่บนเส้นทางนำไปถึงไหน? อย่ามัวสนุกกับทางกว้าง ทางสบาย ก่อนที่จะถึงปลายทางที่ผิดและกลับลำไม่ทันถ้าไม่แน่ใจ อธิษฐานอย่างดาวิด พระเจ้าจะประทานความเข้าใจทุกวันก่อนเริ่มต้นวันใหม่ อธิษฐานขอการทรงนำเพื่อตลอดทั้งวันเราจะเดินบนเส้นทางของพระองค์ ทางแห่งความจริงและจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางตามพระประสงค์ของพรเจ้า เมื่อเชื่อพระคริสต์จงเดินในทางของพระคริสต์ด้วยแล้วชีวิตจะสมบูรณ์

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top