Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Keep the Courage

ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด (สภษ19:2)


"ฉบับภาษาอังกฤษ มีใจความว่า" It is not good to have zeal without knowledge, nor to be hasty and miss
the way. แปลง่ายๆคือ มีความร้อนรนแต่ขาดความรู้ไม่ดี คนที่ หุนหันพลันแล่นจะยิ่งออกนอกลู่นอกทาง"
           บุคคลที่มีไฟ มีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็ง มีพฤฒิกรรมเชิงรุกถือว่าเป็นพรสำหรับเขา เพราะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสำเร็จในชีวิตพบได้ในลักษณะดังกล่าวคนผลัดวันประกันพรุ่ง คนเฉื่อยแฉะจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ใน ความร้อนรนดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย คือความรู้ เราต้องรู้เป้าหมายที่จะไป เป้าหมายของกิจกรรมที่ทำอยู่ มีความรู้ในงานที่ทำอย่างดี ความขยัน ความร้อนรนจึงจะนำผลสัมฤทธิ์มาให้สมความปราถนา 
           ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้เวลากับการศึกษา ทำความชัดเจนในสิ่งที่ทำและทางที่ไปพระธรรมสุภาษิตยังเตือนเราอีกว่า คนหุนหันพลันแล่น คนที่ทำอย่างเร่งรีบ ลุกลี้ลุกลน จะขาดความรอบคอบ เช่นรีบตัดสินใจโดยไม่ให้เวลาคิดไตร่ตรอง ทำตามอารมณ์พาไป ทำแข่งกับเวลา ทำแข่งกับคู่แข่ง ทำหวังว่าจะชนะผู้อื่น เราคงได้ยินภาษิตที่ว่า คิดก่อนแล้วจึงตัดผ้าจะตัดครั้งเดียว แต่ถ้าตัดก่อนคิดให้รอบคอบจะต้องตัดหลายครั้งคนที่หุนหันพลันล่น ตัดสินใจทำอะไรด้วยอารมณ์ "จะยิ่งเดินออกนอกลูนอกทางใกลออกไป" พระเยซูคริสต์สอนเราวา "จงเป็นคนดีรอบคอบ" พระองค์สอนว่า "ก่อนลงมือสร้างบ้านให้คิดดูราคาก่อน" ก่อนสร้างบ้านคืดให้รอบคอบควรจะสร้างบ้านที่ไหน ที่บนทรายหรือบนศิลา
           แม้เรื่องการพูด พระคัมภีร์สอนให้เราคิดก่อนพูด ให้เร็วในการฟังและช้าในการพูด "เจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือยังมีหวังในคนโง่มากกว่าเขา" (สุภาษิต29:20 ) ขอพระเจ้าทรงช่วยเราวันนี้ให้เป็นคนรอบคอบ เป็นคนมีสติยั้งคิด ทำทุกสิ่งด้วยใจร้อนรนที่ประกอบด้วยความรู้และปัญญา ที่มาจากเบื้องบน

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top