User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

broken heart sad

สามัญสำนึกดีกระทำให้คนโกรธช้า และ มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศรีของเขา (สุภาษิต19:11)


           หลายปีมาแล้วผมเห็นคนใส่เสื้อ ด้านหลังของเขามีคำเขียนว่า คนมีสามัญ สำนึกไม่ใช่สามัญ คนมีสามัญสำนึกเป็นคนฉลาดรอบคอบเกี่ยวกีบการใช้ชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยว ข้องกับอารมณ์ความรู้สึก พระธรรสุภาษิตได้กล่าวไว้หลายแห่งเตือนใจเราให้ระมัด ระวังเรื่อง ความโกรธ คนที่มีสามัญสำนึกย่อมรู้จากประสบ การณ์ โดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่า ความโกรธถ้าขาดการควบคุมมันอันตราย มันสร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างมาก พระธรรมยากอบกล่าวว่า "...จงช้าในการโกรธ เพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์" (ยากอบ 1:19,20)
           ความโกรธในตัวของมันเองไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ความโกรธอาจดี หรือไม่ดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราโกรธอะไร แรงจูงใจของความโกรธเพื่อตอบสนองอะไร สิ่งที่ต้องระวังคือความโกรธที่สร้างความแค้นเคืองใจ ความโกรธที่สะสมและสุมไว้ในใจคอยเวลาที่แก้แค้น ดังนั้น พระธรรมสุภาษิตจึงแนะนำเราว่า "ให้เรามองข้าม" ความหมายคือรู้จักให้อภัย ไม่คอยนับว่า เขาทำผิดกับเรามากี่ครั้ง มีบางคนทั้งจดทั้งจำความผิดของผู้ที่กระทำต่อตน ดังนั้นชีวิตเขาอมทุกข์ไม่มีสง่าราศรี ตรงกันข้ามกับผู้มีใจอภัย ไม่เก็บความผิดของผู้อื่นมาแบกไว้ ไม่มีความแค้นเคืองใจ ใจเขาเบา สงบเยือกเย็น มีความสุขที่ได้อภัยไม่ถือโกรธใบหน้ามีความสุข มีสง่าราศรี.. แต่มันทำยาก อาจารย์เปาโลทราบดีในเรื่องนี้ จึงกล่าวว่า " โกรธเถิด" แต่อย่าให้ตะวันตกดิน
           อย่าแก้แค้น และโกรธข้ามคืน ก่อนตะวันตกดินจงเลิกโกรธ ถ้าไม่อยากมีใบหน้าหม่นหมอง แต่เป็นใบหน้ามีสง่าราศรี .อย่าเก็บความไม่พอใจ อย่าคอยนับแต่ความผิดของผู้อื่นที่ทำต่อตนเองจงให้อภัยกันและกันพระเยซูสอนเราในคำอธิษฐานว่า "ขอทรงยกหนี้(ความผิด)ของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ (ความผิด)ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน"
(มัทธิว 5:12)

สิ่งที่ช่วยให้เราอภัยผู้อื่นได้คือ " มองดูส่วนดีของเขา"

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์