Menu

เพลง ไม่เคยหมดหวัง

 • ศูนย์การศึกษาภาคพันธกิจร่มเย็น 2018

  bible study 2018

   
 • ศูนย์การศึกษาภาคพันธกิจร่มเย็น

  bible study

  ศูนย์การศึกษาภาคพันธกิจร่มเย็น คณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

          หากคุณเป็นคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งสนใจในพระวจนะของพระเจ้า และต้องการหยั่งรากความเชื่อลงบนพื้นฐานของพระวจนะอย่างถูกต้อง สถาบันพระคริสตธรรมคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ได้เปิดศูนย์การศึกษาภาคพันธกิจร่มเย็น ณ คริสตจักรร่มเย็น ดูแลโดย ศจ.ปรีชา แสงคง  และมีศจ.ดร.จิม โฮแซ็ค เป็นผู้ดูแลฝ่ายวิชาการ 

  bible study3

          พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 2017 เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับใช้เต็มเวลา ทีมผู้นำคริสตจักรทีมรับใช้ในส่วนต่าง ๆ  และสมาชิกคริสตจักร ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณ และในการรับใช้พระเจ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  bible study2

   

   วิชา รากฐานหลักข้อเชื่อเพื่อการรับใช้ 

  สอนโดย อ.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรกางเขนแห่งสันติสุข

  เรียนทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่มเรียน 16 มกราคม - 2 มีนาคม  2017

  ระหว่างเวลา 18:30-21:30 น.

  david a

   

   วิชา เบญจบรรณ 

  เรียนพระธรรมปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ ทั้ง 5 เล่ม

  สอนโดย ศาสนาจารย์ ดร.จิม โฮแซ็ค มิชชันนารีคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

  เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 16 มกราคม - 7 มีนาคม 2017

  ระหว่างเวลา 18:30-21:30 น.

  Jim Hosack

   

   

  วิชา สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

  สอนโดย อ.สุพัฒน์ พัฒนวิโรจน์  ศิษยาภิบาล คริสตจักรร่มเย็นพระราม 2

  เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 9:00 - 15:30 น.

  AJTong

   

  ค่าลงทะเบียน วิชาละ 600 บาท  และสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน มีค่านักศึกษาแรกเข้า 150 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน / วิชาค่ะทุกวิชา เปิดรับทั้งแบบเก็บ และไม่เก็บหน่วยกิตนะคะ

  ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านล่าง (หลังเลิกนมัสการวันอาทิตย์)
  หรือ คุณมรรษ ชีวาณิชย์ ฝ่ายอภิบาล คริสตจักรร่มเย็น
  โทร. 0 2319 4054-5 ต่อฝ่ายอภิบาลค่ะ

   
 • นักเทศน์พิเศษ Pastor Ricky Texada

  Pastor Ricky Texada

holyspirit1

เราได้ทราบแล้วว่า พระวิญญาณทรงเนรมิตสร้างชีวิตใหม่ภายในกายเก่าของเรา  มีผลให้ลักษณะชีวิตเก่า  ชีวิตที่ถูกควบคุมโดยธรรมชาติบาปล่วงไปและชีวิตธรรมชาติใหม่เข้ามาแทนที่ ชีวิตใหม่ในกายเก่า   พบกับการต่อสู้กับนิสัยเดิม ค่านิยมเดิมที่เราเรียกว่า

ความใคร่ของตา ความใคร่ของเนื้อหนัง  และความทะเยอทะยานในลาภยศได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่มีค่านิยมแบบเนื้อหนังอีกแรงหนึ่งยิ่งทำให้ชีวิตใหม่  ที่พึ่งเกิดใหม่พบกับการต่อต้านอย่างมาก

ฉะนั้นพระวิญญาณผู้สร้างชีวิตใหม่จะช่วยเรา พระองค์จะประทับภายในใจเป็นผู้ช่วยเสริมกำลังและเป็นผู้นำเราผู้ที่ระแวดระวังชีวิต ผู้ที่มีความหวังตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้า ผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตใหม่ พระวิญญาณจะประทานกำลังแห่งพระคุณและพระองค์จะทรงนำหน้าเรา เพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ากำลังจะหมดแรงอย่าลืมร้องหาพระวิญาณ พระวิญญาณจะช่วยพัฒนาชีวิตตามแบบพระฉายาของพระเจ้า

ชีวิตตามแบบพระคริสต์ พระวิญญาณใช้พระคัมภีร์ให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ ใช้คริสตจักรเป็นที่หล่อหลอมใช้ผู้รับใช้ ทีมอภิบาลคอยช่วยดูแลชีวิต ด้วยการตักเตือนสั่งสอนให้กำลังใจ ฝึกและอบรมในทางธรรมเพื่อเราโตขึ้นในลักษณะของพระคริสต์เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

นอกจากพระวิญญาณจะสร้างและพัฒนาชีวิตตามแบบพระฉายของพระเยซูแล้ว พระวิญญาณยังช่วยให้เราทำภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราทำขณะดำรงค์ชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระเจ้ามอบพันธกิจแห่งการประกาศและสร้างสาวกให้คริสเตียนเป็นผู้ดำเนินการจนกว่า  พระเยซูจะเสด็จกลับมาการทำพันธกิจไม่ใช่งานง่าย  เป็นงานที่ไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อแต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานอากาศ เราต้องมีพลังที่เหนือพลังธรรมดา

              ฉะนั้นพระวิญญาณจะช่วยเรา เจิมเรา ให้ของประทานแก่เราให้มีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับพระเยซูมีในสมัยที่พระองค์ดำรงสภาพเป็นมนุษย์ขอบคุณองค์พระวิญญาณ ให้เราถ่อมใจ เชื่อฟังพระวิญญาณ อย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย ทุกวันต้องสนิทสนมสามมัคคีธรรมกับพระองค์ขอการเจิมจากพระองค์ทุกๆ วัน  "ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง (ของเนื้อหนัง)แต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณ ถึงภูเขาจะเลื่อนลอยไป  แต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณ"

Bar banner

พันธกิจไทย

เปิดคริสตจักรบ้านร่มเย็นป่าห้า แม่จัน

Church paha03

เปิดคริสตจักรบ้านร่มเย็นป่าห้า แม่จัน เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา 

 

ประชุมตัวแทนภาคในพันธกิจร่มเย็น

Reader

พันธกิจร่มเย็น นำโดยศิษยาภิบาลอาวุโส ศจ.วีรชัย โกแวร์

 

คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ

ch

คริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ จ.ตราด อ.วีรชัย โกแวร์ อ.ปรีชา แสงคง และคุณมนตรี ศิริสมบูรณ์ ได้เยี่ยมคริสตจักรแม่น้ำแห่งพระคุณ อ.เมืองตราด เป็นคริสตจักรน้องใหม่ในพันธกิจร่มเย็น

พันธกิจโลก

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์

Aus01

อ.วีรชัย โกแวร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายของคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ 3-5 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

สนับสนุนมอเตอร์ไซต์ "เนปาล"

Ajay and Basun on the new Motorcycle

"ข้ามไป...ฟากข้างโน้นสู่เนปาล ได้รุดหน้าไปตามพระบัญชาของพระเจ้า"

 

ข้ามฟากข้างโน้น...เนปาล

Nepal

ประมวลภาพ พันธกิจโลก สู่ประเทศเนปาล 27 กรกฎาคม 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์พันธกิจร่มเย็น

หลักสูตรอัลฟ่า

หลักสูตรอัลฟ่า เดือนมกราคม

Alpha

ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ? เกิดมา เรียน ทำงาน สร้างครอบครัว เกษียณ และจากไป

 

The Marriage Course

The Marriage Course3

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) คริสตจักรร่มเย็น 10 ซ.พัฒนาการ 17 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ

 

The Marriage Course

12311289 10208443810515588 3321594969108009369 n

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) เริ่มเสาร์แรก 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.00-19.00 น. ณ the vertical suite ถนนศรีนครินทร์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top