สดุดี 23 : 1-2
Dolor Sit Amet

Aพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

Read More

Upcoming event

June 2017 Broadcast

“เราต้องทำให้คนอื่นมีคุณค่า เพราะพระเยซูทำให้ผู้เล็กน้อยมีคุณค่า"

- ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์  -

Latest News

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet

JSN Dona 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework