• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

 มันกระโดดเข้าในเมือง
มันวิ่งบนกำแพง
คือกองทัพเกรียงไกร
ประกาศพระคำพระเจ้า (x2)

พระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียง
ต่อกองทัพของพระองค์ (2)

จงเป่าเขาสัตว์ที่ ศิโยน ศิโยน
เปล่งเสียงปลุกบนภูเขาของพระเจ้า
จงเป่าเขาสัตว์ที่ ศิโยน ศิโยน
จงเปล่งเสียงร้อง

 

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon