• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

1.กลางคืนในหมู่บ้านเบธเลเฮ็ม ชาวชนหลับเงียบสบาย
แต่เหนือประชาดาราประกาย แพรวพรายส่องแสงงามตา
แม้ตามหนทางจะมืดมน สว่างเบื้องบนแจ่มจ้า
ความกลัวและสิ่งที่หวังนานมา ปรากฏแก่เราคืนนี้ 

2.พระคริสต์เจ้าประสูติจากมารีย์ มีดาวส่องฟ้าเวหา
ปวงชนหลับไหลเทพไทเบื้องบน เฝ้ายลด้วยรักอารี
ดาวรุ่งเทวาประกาศก้อง ขับร้องเพลงสดุดี
สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธี สันติจงมีทั่วกัน 

3.โอ้แสนสงบเมื่อพระเจ้าส่ง องค์พระบุตราแก่เรา
ดั่งประทานพรประเสริฐเพริศเพรา เข้าในดวงใจชาวชน
ไม่มีใครยินสำเนียงดัง ครั้งพระคริสต์จากเบื้องบน
พระเสด็จประทับในใจคน ผู้ที่ถ่มตนวันทา

4.กุมารวิสุทธิ์แห่งเบธเลเฮ็ม เชิญสถิตในใจฉัน
โปรดทรงชำระความผิดบาปพลัน บังเกิดใหม่ในฤดี
ปวงทูตเทวาประกาศข่าว เล่าเรื่องคริสมาสเปรมปรีดิ์
เชิญมาสถิตในดวงชีวี โอ้องค์อิมมานูเอล

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon