กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป
บรรดาภาระหนักในใจกลิ้งออกไป
บนกางเขนบุตรพระเจ้า ทรงเลือดไหลเพื่อไถ่เรา ฮาเลลูยา
 

Rolled away, rolled away, rolled away
Every burden of my heart rolled away (2 x)


Every sin had to go, 'neath the crimson flow hellelujah

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon