• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

กล่าวคำว่ารัก ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง 
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก 
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา 
ส่งใจให้เขากับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ 

* อยากกล่าวว่ารักพระองค์ อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่ 
กล่าวมาจากใจ บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้ 
ที่ใจเรารัก ช่างมากมาย เรามอบถวายคำสดุดี 
ในชีวิตนี้ และในวันนี้ และตลอดไป

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon