• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

ก๊อก ก๊อก ก๊อก ก๊อก เสียงใครเคาะประตู
รีบเปิดมองดู ดูสิว่าเป็นใคร
โอ้องค์พระคริสต์ เชิญสถิตข้างใน 
ขอรับท่านไว้ ในดวงใจของเรา 

ใจปิดไม่เปิด เกิดประโยชน์อันใด 
จงเปิดดวงใจ ให้พระคริสต์เข้ามา
รับข่าวประเสริฐ เกิดประโยชน์นักหนา 
ความรอดมีมา เพราะพระเยซู

เราเกิดมาบาป ทราบกันอยู่แก่ใจ
บังเกิดเสียใหม่ ใจมีพระเจ้าอยู่
ชีวิตนิรันดร์นั้นควรรับเชิดชู 
โอ้พระเยซู ผู้ช่วยประเสริฐ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon