• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ทั้งที่รู้ ว่าต้องลำบากก็ยอม
ทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บปวดก็เต็มใจ
ที่ทำก็ทำด้วยใจ ด้วยรักที่มีตลอดไป
หวังเพียงให้พวกเราได้กลับใจ

เพราะว่ารู้ทรงเป็นพระเจ้าจึงเปิดใจ
เพราะว่ารู้ว่าทรงยิ่งใหญ่จึงวางใจ
ไม่กลัวด้วยรู้พระทัย
ห่วงใยรักเราไม่เสื่อมคลาย
ขอถวายหัวใจแด่พระองค์

มามานมัสการ มามานมัสการ
มามานมัสการ ยกยอพระนาม
มามานมัสการ มามานมัสการ
มามานมัสการ พระนามพระเจ้า

ไม่มีใครที่เราซึ้งใจ 
ลึกๆ ไปภายในต้องการ
ยกพระนามพระองค์ขึ้นสูง
กว่านามใดในโลกา
ทุ่มเทใจ บูชายกยอ และเฝ้ารอคอยนมัสการ
ผู้ทรงนาม ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon