• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ใจมันดูมืดมน คนจึงเดินหลงทาง 
และคนต้องการเพียงแสงสว่าง นำทางในหัวใจ
แต่ใครจะเป็นความหวัง ส่องสว่างนำทางเขาไป 
ให้ได้เจอ ปลายทางที่เป็นความจริง
จากที่เราแค่เพียง มองดูคนหลงทาง 
ไม่เคยจะเป็นดั่งแสงสว่าง นำทางที่มืดมน
แต่นับจากนาทีนี้ เราจะออกไปนำผู้คน 
ด้วยหัวใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ออกไปเป็นแสง เป็นพลัง เพื่อนำคนไทยกลับใจ 
ให้แผ่นดินแห่งนี้พ้นความมืดมน
ออกไปเป็นแสง นำหนทาง 
ให้คนอีกนับล้าน
พระเยซูเท่านั้น เพียงพระองค์ผู้เดียว
ที่เขาต้องการในใจ

แม้เราต้องเจอกับความไม่เข้าใจ แต่เราคงหยัดยืน 
ประกาศความจริงต่อไปไม่หวั่นไหว

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon