• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

สุดความคิดทั้งหัวใจ ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

พระองค์ทรงเป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น ของพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon