องค์พระเยซูทรงยอมทนทุกข์ และแบกไม้กางเขน
เพื่อไถ่ความผิดบาปทั้งปวงของข้า เพื่อให้ข้ารับความรอดพ้นบาป
มีชีวิตนิรันดร์ ข้าขอถวายสรรเสริญแด่พระองค์

พระองค์ทรงเป็นชีวิต มิตรแท้ของข้า
ข้าเดินไปกับพระองค์ สรรเสริญพระองค์
ถึงแม้ชาวโลกพากัน หันกลับทิ้งไป
ข้าก็จะขอเดินตาม พระองค์ต่อไป

***การใดใดที่พระองค์กระทำเพื่อข้า ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกินความคิดของข้า
ข้าขอดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ ดำรงอยู่เพื่อพระองค์ผู้ยอมตายเพื่อข้า

โมทนาพระคุณในความรัก อันใหญ่หลวงเพื่อข้า
พระบาทของพระองค์มีรอยตะปู เป็นบาดแผลที่ฉกรรจ์เจ็บปวด
ทรมานสุดทน สาธุชนพากันสรรเสริญพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon