ใครสร้างฟ้าและท้องทะเล
สร้างภูเขาและพื้นพสุธา
ใครเล่าหนาสร้างดวงสุริยา
ดวงจันทราเป็นของคู่ดาว

ท่านทั้งหลายเคยคิดบ้างหรือไม่
ยะโฮวาห์นามพระองค์เกรียงไกร
ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่ง
ทุกชีวิตเป็นของพระองค์

ดวงชีวิตพระองค์ทรงนำพา
กรุณามอบองค์พระคริสต์
ทรงถูกตรึงที่โกละโกธา
เพื่อจิตวิญญาณข้าพ้นตาย
ท่านทั้งหลายเคยคิดบ้างหรือไม่
พระเจ้านั้นทรงกรรแสงเสียใจ
ในการกระทำอันชั่วช้าเลวทราม
แต่พระองค์อภัยเสมอ

ยามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วย
กระทำตัวห่างเหินพระเจ้า
เราทำให้องค์พระบิดา
ต้องหวั่นไหวและเสียพระทัย

ยามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้า
คุกเข่าลงอธิษฐานของสุข
นี่แหละหนาเป็นนิสัยมนุษ์
แต่พระองค์ทรงอภัยให้ ๆ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon