• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

โปรดรินรักชโลมหัวใจ 
สัมผัสทุกดวงวิญญาณ
ด้วยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย
ขอประทานความรัก
ไหลลงสู่ประชา

อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
เราร้องออกพระนาม ด้วยสุดหัวใจ
อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า

เปล่งคำอธิษฐานของเรา
เป็นกลิ่นหอมถึงเบื้องบน
จากดวงใจที่วอนขอพระเมตตา

ขอชนชาตินี้
รอดในหัตถ์พระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon