โอ้เพื่อนรักเรามาพบกัน

           

 โอเพื่อนรัก เรามาพบกัน    สวัสดี สวัสดี
สบายดีหรือ สบายดี    เรายินดี ที่ได้พบกัน (x2)

jp.ne.asoft.android.gchord icon