เมื่อความมืดมิดคืบคลานเข้ามา 
เมื่อดวงตาบอด ซ่อนฉันจากพระองค์ 
เยซูมา

เมื่อภาระหนัก ฉันคลอนแคลนและ 
เมื่อความคิดเดิม เข้ามาแทนพระองค์

เยซูมา (X2) 

ที่นั่นฉันตามพระองค์ ไปยังที่เราพบกัน 
ที่นั่นฉันยอมทุกสิ่ง เมื่อพระองค์ทรงตามหา

*** รักมั่นคงพระองค์ รักมั่นคงพระองค์ 
รักมั่นคงพระองค์ สวมทับฉันอีกครา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon