• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า
และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ
ชีวิตข้าต้องการ ขอได้รักพระองค์
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน

* เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น
มีเพียงแต่รักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
ขอทรงโปรดสอนหัวใจ ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร 
รักเหมือนดั่งพระองค์
เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า
นั้นมั่นคงยืนนาน

(ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon